Hages Badehotel

2023 peger på et nyt rekordår

Foto: Hages Badehotel

Vækst i antal overnatninger viser en fortsat stor interesse for Lolland-Falster.

Efterårsferie, utallige aktiviteter og (u)hyggelige stunder var kendetegnet ved oktober, hvor Lolland-Falster har haft 3% flere overnatninger i forhold til samme måned sidste år. Sammenlignes der i stedet med 2019, er væksten på hele 20%, og denne stigning er godt hjulpet på vej af 16% flere danskere og 24% flere internationale gæster.

De nyeste overnatningstal viser også, at Lolland-Falster i perioden januar til oktober har haft 3% flere overnatninger i forhold til samme periode i 2022. Til sammenligning opretholder resten af landet status quo.

”Lolland-Falster er i vækst, og de nye overnatningstal er retningsgivende for, at 2023 bliver et nyt rekordår,” siger Lindy, Kjøller, destinationschef hos Visit Lolland-Falster og fortsætter

”Væksten bunder særligt i, at vi gennem det seneste år har fået flere sengepladser på destinationen. Når vi øger antallet af sengepladser, så vækster vi også i antal overnatninger. Allerede nu oplever vi en stor mangel på sengepladser – særligt i højsæsonen – og når vi kigger frem mod åbningen af Femern Bælt-forbindelsen, vil der også være mangel på kapacitet. Vi arbejder derfor hårdt på, at Lolland-Falster udvikles i turismeøjemed – både ved at sprede turismen ud over året og øge kapaciteten, så der er plads til flere overnattende gæster.”

Lolland-Falster vinder markedsandele

Lolland-Falster har vundet danske markedsandele siden 2019. For perioden januar til oktober har Lolland-Falster oplevet en stigning på hele 24% flere danskere i forhold til 2019. Til sammenligning er stigningen på nationalt plan på 13%. Det er fantastisk, at danskerne oplever eget land og finder vej til Sydhavsøerne, for destinationen har så meget at byde på.

Sammenlignes der i stedet med perioden januar til oktober 2022 holder Lolland-Falster status quo, mens der på nationalt plan er et fald på 4%. Dette skyldes en tendens til, at danskerne igen rejser ud over egne landegrænser, og derfor skal der arbejdes hårdt på at fastholde og tiltrække de danske gæster fremadrettet.

Omvendt vækster antallet af internationale turister, hvor Lolland-Falster har haft besøg af 6% flere internationale turister i perioden januar til oktober i forhold til sidste år.

Stærkt efterår hos flere overnatningssteder

Hoteller, feriecentre og campingpladser har i oktober i år været mere eftertragtet på Lolland-Falster sammenlignet med sidste år. 12% flere overnatninger har hoteller og feriecentre på destinationen oplevet, mens der også har været 12% flere overnatninger på campingpladser i forhold til oktober 2022.

Se de detaljerede overnatningstal for oktober 2023.