Vilde blomster

Bæredygtig værdikæde

Foto: Ingo Doerrie on Unsplash

Udvikling af værktøj til værdikædeanalyse hos turismeaktører og lokalsamfund på Lolland-Falster.

Baggrund
Næst efter danskerne udgør tyskere den største gruppe af turister på Lolland-Falster. Såfremt turismedestinationer ikke møder tyskernes grønne krav, vil de blive valgt fra. Antallet af tyske overnatninger steg ifølge VisitDenmark i 2017 med 13% fra året før til 759.000. Samtidig øges tyske turisters bevidsthed om klimaforandringer, bæredygtighed mv., og de oplever færre "grønne" tiltag i Danmark, end de er vant til i Tyskland. Erfaringer fra Lolland-Falster er at især de mindre turismeaktører har svært ved at komme i gang med koncept- og produktudvikling, dels pga. travlhed, dels pga mangel på konkrete ideer og anvisninger.

Formål
Projektet støtter den grønne omstilling i turismebranchen og hos de lokalsamfund, der har turister tæt inde på livet. Den nuværende status (og evt. problematikker) ift. social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed kortlægges i to konkrete lokalsamfund (Kragenæs og Marielyst) samt et antal små og mellemstore restauranter, overnatningssteder og oplevelsessteder. Kortlægningen vil bl.a. ske gennem borgermøder. Desuden gennemføres ved interview og/eller spørgeskema en analyse af, hvad tyske turister forbinder med bæredygtig turisme. Med udgangspunkt i analysen og FN's turismeorganisations (UNWTO) arbejde med bæredygtighedsindikatorer i værdikæder udvikles et værktøj, som i kombination med konkrete eksempler viser turismeaktører og lokalsamfund, hvor og hvordan de kan skabe grøn omstilling. Værktøjet vil desuden blive stillet til rådighed for de nye turismeorganisationer (DMO’erne) samt turismeaktører og kommuner.

Målgruppe og interessenter
Små og mellemstore turismeaktører og lokalsamfund på Lolland-Falster, der lever med og af turisme. Aktører, organisationer og kommuner i hele landet er en sekundær målgruppe.

Mål

  • Kortlægning af bæredygtighedssituation i to lokalsamfund og 10-15 turisme-SMV'er
  • Analyse af tyske turisters forventning ift. bæredygtige services, tekniske løsninger og tiltag
  • Udvikling af værktøj til lokalt og virksomhedsrelateret arbejde med bæredygtighed
  • Udarbejdelse af katalog med 5-10 konkrete grønne handlemuligheder til hver af de lokalsamfund og turismevirksomheder, der indgår i kortlægningen
  • Udbredelse af værktøjet til aktører mv. i det øvrige Danmark
  • Etablering af netværksgrupper med 4-5 virksomheder, der kan motivere hinanden til at få realiseret de tiltag, den enkelte virksomhed har valgt at gennemføre ifm. en 1:1-rådgivning

Projektforløb og tidsplan
Projektet løber indtil udgangen af 2021 med mulighed for forlængelse.

Organisation
Projektleder i Visit Lolland-Falster (VLF) er forretningsudvikler Camilla Romme Hansen. Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem VLF og Lolland og Guldborgsund kommuner samt kommunernes DMO'er.

Finansiering
Projektet gennemføres med midler fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.