Viborg Game Expo

En festival der varer hele året rundt

Foto: Andreas Bang Kirkegaard

Viborg Animation Festival (VAF) er en årlig festival, der hylder alt der har med animation at gøre. På programmet er der både fagligt indhold og kulturelle events, som henvender sig til branchen og den almene borger, der interesserer sig for animation.

FN’s verdensmål blev startskuddet på VAF’s bæredygtige omstilling

VAF gik aktivt i gang med at arbejde med bæredygtighed, da FN’s Verdensmål kom på den globale dagsorden. I 2019 blev den første animationsfestival afholdt med et særligt fokus på klimaet med temaet ‘Human Impact’. Leder af festivalen, Jane Lyngbye Hvid Jensen, fortæller, at temaet gav anledning til at tage et par skridt tilbage og kigge på arbejdet med bæredygtighed i deres virksomhed. De seneste år er VAF blevet mødt med en større nysgerrighed og åbenhed fra publikum, leverandører og samarbejdspartnere om bæredygtighed, og de oplever derfor et skifte i tankegangen inden for området. Her er budskabet fra Jane Lyngbye Hvid Jensen, at man skal forholde sig aktivt til omstillingen, frem for at se det som et benspænd i forretningen.

Arbejdet med den bæredygtige udvikling af festivalen er en proces, der aldrig ender. For VAF handler det om at skabe en platform, som giver både deres besøgende og samarbejdspartnere mulighed for at agere og tænke mere bæredygtigt, både via konkrete tiltag og mere subtilt gennem film, kunstprojekter og f.eks. workshops med børn og unge om emnet. Derfor går de også forrest i at skabe dialog med samarbejdspartnere og leverandører om den videre udvikling. I dag arbejder VAF med forskellige tiltag, der hænger sammen med både den grønne, sociale og økonomiske bæredygtighed.

Miljømæssige tiltag

 • Festivalen ligger bevidst i efteråret uden for højsæson.
 • Gæster opfordres til at rejse med offentlig transport til festivalen og med klimakompenserede billetter i de tilfælde, hvor de rejser med fly.
 • De samarbejder med et hotel, som har en ambitiøs klimapolitik og er Green Key certificeret.
 • De affaldssorterer på festivalpladsen og tilknyttede venues.
 • Der serveres udelukkende vegetariske måltider, som er økologisk i videst muligt omfang.
 • Printmaterialer som f.eks. programmer og flyers er FSC-mærket og søges generelt reduceret og/eller genanvendt.
 • Merchandise bliver trykt uden årstal på, så det kan blive brugt år efter år.

Social-økonomiske tiltag

 • De sammensætter et program med en afbalanceret kønssammensætning og diversitet i alder, nationalitet, religion, seksualitet og etnicitet.
 • De er en del af et internationalt samarbejde om et kodeks, der har til formål at skabe en sikker festival, herunder kommunikation om retningslinjer til hvordan man som arrangører og som gæst viser en god adfærd og skaber tryghed for alle på festivalen.
 • De skaber aktiviteter hele året rundt og uden for selve festivalen. Eksempler på dette er samarbejde med skoler og daginstitutioner omkring undervisning i animation og visning af film på et lokalt frivillighus for sårbare borgere, som ikke selv ville have mulighed for at deltage i festivalen.
 • De ansætter praktikanter, herunder flygtninge.
 • De anvender så vidt muligt lokale leverandører til festivalen og arbejder med lokale frivillige.

Prioritering og anerkendelse af VAFs udfordringer

VAF er bevidst om, at man ikke kan arbejde lige bæredygtigt på alle elementer omkring festivalen. Strømforbrug er især en akilleshæl, da man både på brancheniveau og på festivalen har et højt forbrug af energi gennem produktion og visning af film. Hertil bliver der nu stillet krav til VAF om at kunne informere om festivalens CO2-aftryk. Det gør de ikke i dag. Det er en længere proces at kunne måle på igangsatte initiativer, og målet er på sigt at kunne levere et CO2-regnskab for festivalen for at imødekomme kravet.

Gode råd fra Viborg Animation Festival

 • Tag fat i de lavthængende frugter f.eks. ved indkøb af mere bæredygtige materialer. Vær klar på, at det koster både i kroner og øre og i tid. Det tager tid at planlægge og omstille sig, især fordi man skal tænke og planlægge mere langsigtet.
 • Tænk bæredygtighed ind i hele din værdikæde ved at inddrage og have dialog med lokalsamfund, leverandører og samarbejdspartnere. Man behøver ikke at kunne det hele selv, for man kommer langt i samarbejde med andre.
 • Man skal turde sige højt, hvad man gør af bæredygtige tiltag - og ikke på en belærende måde, men mere for at oplyse, og det kan f.eks. gøres i et underholdende format gennem kreativ kommunikation. Tiltagene skal også være synlige for ens kunder, så de får de bedste rammer for at tage et bæredygtigt valg.
 • Se udviklingen med at arbejde med bæredygtighed som en uendelig trappe med udviklingstrin. Det ene år tages der måske et trin og næste år tre trin. Men man kommer ingen steder ved at blive stående på det samme trin.
 • Det handler om at være bevidst omkring ens udfordringer og tænke problemløsende, frem for at læne sig tilbage og vente på at andre gør det.