Vipp Farmhouse

Få styr på de tre bundlinjer

Foto: Robin Skjoldborg

Her kan du læse mere om de tre bundlinjer (miljø, økonomi, social) inden for bæredygtig udvikling.

Tips til at arbejde med de tre bundlinjer

  • Start med identificere, hvad I allerede gør i jeres forretning i dag. Måske gør I mere end I tror indenfor de tre bundlinjer? I så fald skal I sørge for at gøre både jer selv og jeres gæster bevidste om det. Pas dog på med ‘greenwashing’. I skal kun skilte med jeres bæredygtige tiltag, hvis I virkelig kan stå inde for det.
  • Start med at udvælge et fokusområde. Man kan ikke alt på en gang, og det er en kontinuerlig omstilling, som der bygges på over tid.
  • Stil jer selv spørgsmålene: Hvordan vil I gerne udvikle jer? Hvor kan I gøre en forskel? Hvilken eller hvilke af de tre bundlinjer passer bedst til jer? Tag gerne fat i gode kollegaer i destinationen, og inviter dem til at være med i jeres nye udvikling.

Bæredygtig turisme bliver defineret som “turisme der tager fuldt hensyn til dens nuværende og fremtidige økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger, og som imødekommer behov hos besøgende, industri, miljø og de lokale værtssamfund” af FN’s Verdens Turismeorganisation (UNWTO).

Hvad betyder det så på godt dansk? Jo, det betyder, at vi skal udvikle produkter, der skaber værdi for lokalbefolkningen såvel som turisterne, og som ikke påvirker kulturen og naturen. Den miljømæssige, den økonomiske og den sociale bundlinje af turismen er derfor omdrejningspunktet. I nogle sammenhænge bliver de omtalt som den tredobbelte bundlinje. Men hvad går de tre bundlinjer egentligt ud på?

Den miljømæssige bundlinje

De fleste kender til den miljømæssige bundlinje - i folkemunde den grønne bundlinje. Den handler om klimaet og beskyttelse af vores ressourcer, så der er nok til fremtidige generationer. CO2-aftrykket og genanvendelse af materialer er særligt i fokus her. Eksempler på tiltag, der understøtter denne bundlinje, er energibesparende strømforbrug, affaldssortering, formindsket forbrug af plastik, anvendelse af offentligt transport frem for at tage bil og/eller fly og formidling om den rette færden i naturen. I turismebranchen handler den grønne bundlinje også om at forlænge opholdet for turisterne - hellere færre turister, som bliver længere, end flere, der hurtigt rejser gennem destinationen med korte ophold. Hvorfor? Fordi det giver mindre transport og dermed mindre CO2, samtidig med at det øger kvaliteten af turismen for lokalbefolkningen.

Den økonomiske bundlinje

En god forretning, der skaber profit hele året rundt er attraktivt for de fleste turismevirksomheder. Udover virksomhedens egen økonomiske bundlinje, så handler den økonomiske bundlinje om mere end det. Den handler også om den økonomiske gevinst for hele lokalsamfundet - for de andre virksomheder i regionen og i sidste ende også for borgerne. Derfor handler det om at arbejde strategisk med hele sin værdi- og forsyningskæde. Eksempler på tiltag, der understøtter den økonomiske bundlinje, er at investere i lokalsamfundet gennem indkøb og brug af lokale leverandører og råvarer, men også investering i grønnere løsninger i ens virksomhed. Et andet eksempel er at forlænge forretningen uden for højsæson f.eks. gennem samarbejdspartnere, som arbejder i skulder- og/eller vintersæson. Til syvende og sidst handler det om at være med til at skabe jobs, praktikpladser og omsætning hele året rundt.

Den sociale bundlinje

Bæredygtighed handler også om mennesker. Mennesker på arbejdspladser, i lokalsamfundet og besøgende gæster. Den sociale bundlinje handler om inddragelse og inklusion, hvor alle mennesker skal have det godt og føle sig velkomne. Eksempler på tiltag, der er socialt bæredygtige, er at sikre gode arbejdsvilkår og skabe plads til alle uanset køn, hudfarve, nationalitet, seksualitet og religiøs overbevisning. Det gælder både på arbejdspladsen, men også i den oplevelse, man sælger til sine kunder, både lokale borgere og besøgende. Det kan godt virke overvældende og uoverskueligt at gå i gang med at justere sin forretning i forhold til de tre bundlinjer. Det er vigtigt at huske på, at det er sjældent, at én turismevirksomhed gør lige meget på alle tre bundlinjer. Det handler om at fokusere og prioritere dér, hvor man bedst kan bidrage til at gøre en forskel. Nogle tiltag ligger lige til højrebenet, hvor andre vil kræve mere omstilling i forretningen. Det er en rigtig god idé at samarbejde og sparre med andre kollegaer i området. Man kan komme langt med den bæredygtige forretningsudvikling ved at hjælpe hinanden på vej.