Hyllekrog-tangen

Lolland-Falster skal være førende på det digitale og fysiske værtskab

Foto: Sarah Green

Nyt servicekoncept flytter gæste- og værtservicen helt tæt på gæsterne såvel digitalt som fysisk.

Gæste- og værtservicen rykker helt tæt på, hvor gæsterne er – både fysisk og digitalt. Bestyrelsen for Visit Lolland-Falster har besluttet at investere i en ny og forbedret gæste- og værtservice på Lolland-Falster.

Det nye servicekoncept betyder, at der fremover satses på en øget digital tilstedeværelse og en lokal, fysisk gæsteservice fordelt over hele Lolland-Falster. Det betyder samtidig, at kontrakterne med de eksisterende turistbureauer og infocaféer ikke bliver forlænget, når de udløber ved årsskiftet.

Den nye servicekoncept indebærer en omprioritering af ressourcerne, der sikrer, at destinationen imødekommer behovet fra både nuværende og kommende gæster.

”Vi skal øge den tilgængelige information, så gæsterne nemmere kan finde den, kommer mere rundt og besøger de enkelte seværdigheder, så vi samtidig øger omsætningen hos turismeerhvervet og dermed i sidste ende skaber flere lokale arbejdspladser. Andre destinationer har allerede taget denne rejse, og vi er overbeviste om, at vores koncept skaber en unik oplevelse for vores gæster. For vi kombinerer det bedste fra begge verdener – den varme velkomst fra lokale medarbejdere og den effektive og præcise digitale kommunikation, der hvor gæsterne er”, siger Lindy Kjøller, destinationschef hos Visit Lolland-Falster.

Øget digital tilstedeværelse

Baggrunden for det nye servicekoncept er dels den digitale udvikling og dels at gæsterne har ændret adfærd. De søger information og inspiration online – både før og under ferien. Generelt søges der i mindre grad inspiration offline, mens brugen af online inspirationskilder er steget – særligt hjemmesider og sociale medier er hyppigt brugt. (Kilde: Kyst & Naturturismen i Danmark)

Fremtiden kalder derfor på en øget digital tilstedeværelse. Al information, der efterspørges af gæster, værter og lokale borgere skal gøres lettere tilgængelig og inspirere døgnet rundt. Fremadrettet vil den målrettede markedsføring af destinationen og specielt den digitale tilstedeværelse udvikles og øges. Bl.a. vil der i endnu højere grad være aktuelt indhold på alle Visit Lolland-Falsters platforme, samt en hyppigere optimering af hjemmesider for at være tilgængelig med så relevant inspiration og guides til gæsten, som muligt.

Kragenæs

Foto:Business Lolland-Falster

Unik servicepakke til lokale inspirationspunkter

For at skabe den lokale og gode gæste- og værtservice skal der etableres op imod 30 inspirationspunkter hos lokale turismeaktører. Visit Lolland-Falster vil understøtte og uddanne disse turismeaktører til at kunne levere den gode service og guide gæsten. Alt sammen for at styrke oplevelsen af Lolland-Falster som én samlet destination.

”Jeg hører fra mange gæster, at de bliver taget godt imod på Lolland-Falster. Med inspirationspunkter fordelt på hele destinationen vil gæsterne møde den gode service mange steder, og derfor har jeg en forventning om, at det gode værtskab bliver områdets DNA, og at det er fællesskabet, der løfter turismen på Lolland-Falster”, siger Mette Rix, medejer af Frederiksdal Kirsebærvin og medlem af bestyrelsen i Visit Lolland-Falster.

De turismeaktører, der driver et fysisk inspirationspunkt, vil ikke modtage økonomisk støtte, men blive en del af et netværk og modtage en unik servicepakke fra Visit Lolland-Falster. I servicepakken indgår kurser om digital markedsføring og sociale medier, E-learning om værtskab, det grønne turismeinfo-skilt, løbende information om attraktioner, oplevelser og begivenheder samt printmateriale. Turismeaktørerne bag et inspirationspunkt vil også få øget synlighed gennem netværket samt have en fast kontaktperson hos Visit Lolland-Falster, hvor det er muligt at få support.

Hos Milling Hotel Søpark i Maribo ser de en stor fordel i at indgå i et netværk og modtage viden om destinationens attraktioner og oplevelser:

”Vi får mange spørgsmål fra vores gæster, og vi prøver at besvare dem så godt vi kan, men vi vil gerne være endnu bedre. Vi vil meget gerne engagere os lokalt, folde Lolland-Falster ud for vores gæster og være med til at sende gæsterne rundt til attraktionerne – store som små. Og her vil et netværk, uddannelse og viden hjælpe os med at kunne servicere vores gæster endnu bedre,” siger Anine Thomsen, hotelchef hos Milling Hotel Søpark.

Også hos Golf & Fun Park i Marielyst ses der gode muligheder i at være en del af et netværk med andre turismeaktører på Lolland-Falster:

”Vi kan sagtens se os selv i netværket og som et inspirationspunkt. Særligt samarbejdet med vores kollegaer (læs: turismeaktører på Lolland-Falster) og synligheden er rigtig spændende. Samtidig synes vi, at det nye koncept passer rigtig godt til os, fordi vi ikke skal varetage administrative opgaver. I stedet kan vi koncentrere os om at levere den bedste oplevelse til vores gæster. Allerede nu forsøger vi at hjælpe store som små turismeaktører i området. Når gæsterne har besøgt os, er vores fornemmeste opgave nemlig at sende dem videre. Derfor tror vi på, at vi gennem netværk og et stærkt samarbejde kan hjælpe og løfte hinanden og dermed også fremme Lolland-Falster som feriemål”, lyder det fra Jeanette Wang & Morten Andersen, Golf & Fun Park.

Produktkendskabsture skal sikre en god og personlig dialog

De turismeaktører, der driver et inspirationspunkt inviteres også med på produktkendskabsture, som skal øge kendskabet til oplevelser og attraktioner i området. Et tiltag, som Anine Thomsen ser en stor fordel i:

”Det er meget nemmere og mere autentisk at anbefale oplevelser til gæsterne, når man selv har besøgt attraktionerne. Vores gæster vil også meget gerne fortælle os, hvad de har oplevet – også her ser vi en fordel i at være klædt på til at tale med gæsten og forstå oplevelsen. Den personlige snak giver rigtig stor værdi, og samtidig kan vi, med et større kendskab til området, også sende gæsterne mere rundt. For ved vi, hvilken type af oplevelser gæsten kan lide, bliver det lettere for os at målrette vores anbefalinger – vi kan altså forstå vores gæster bedre og give dem en bedre samlet oplevelse.”

Den personlige dialog og henvisning er også et parameter, som Mette Rix, tror på i fremtiden.

”Jeg tror på, at den personlige henvisning er fremtiden. Vi ser den både fysisk og online, hvor særligt de sociale medier er fyldt med personlige anbefalinger til, hvad man skal opleve, hvor man skal overnatte eller hvor man skal spise. Vi kigger i højere grad på, hvad andre anbefaler, når vi søger inspiration til oplevelser og ferier”, lyder det fra Mette Rix.

Det nye servicekoncept bliver udrullet i begyndelsen af 2024.

https://api.www.visitlolland-falster.de/sites/visitlolland-falster.com/files/2021-03/Erhvervfremmebestyrelsen_logo.png
Visit Lolland-Falster