Marker

Hvorfor skal vi arbejde med den bæredygtige omstilling?

Foto: BLF

Det korte svar: Fordi det er god forretning og gæsterne efterspørger det.

Vigtige pointer

  • Der er stort potentiale for turismevirksomheder i at skabe forretning på bæredygtig vis med afsæt i den miljømæssige, økonomiske og sociale bundlinje.
  • Kunder, leverandører og investorer stiller i stigende grad krav til bæredygtighed - og det samme gør dine kommende medarbejdere.
  • Synlighed gennem miljømærker og certificeringer er med til at tiltrække turister.
  • Det er en længerevarende proces, derfor er det en god ide at gå i gang med omstillingen, hvis du vil være konkurrencedygtig i morgendagens turistmarked.

Bæredygtighed er ikke noget nyt. FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling har eksisteret siden 2015 og har for alvor sat skub i udviklingen. Men alligevel hører vi stadig i stigende grad, at vi skal være bæredygtige. Det gælder især også i turismebranchen, som bliver forbundet med høj CO2-udledning ved flyrejser og over-turisme, som belaster både fysiske steder og lokalbefolkninger. Men turisme skaber også vækst og er med til at bevare og formidle lokale samfund og lokale kulturoplevelser. Derfor er der også stort potentiale for turismeaktører til at bidrage til et positivt aftryk. Det handler om at skabe rammerne for, at borgere og besøgende efterlader stedet i bedre stand end før de kom.

Et konkurrenceparameter i forretningen

Udover at sikre en bedre fremtid for vores planet og livet på den, så er der også god forretning i det. Hvis du kan spare på strømmen og varmeforbruget, kan du også spare penge. Hvis du kan genanvende materialer, kan du spare penge i indkøb. Og sådan kunne man blive ved. Mange aktører i dansk turisme er allerede godt i gang med at omstille deres forretning med fokus på bæredygtig udvikling. For nogle er det et konkurrenceparameter for deres forretning, mens det for andre er en hygiejnefaktor, hvor det er noget, som bare skal være i orden. Uanset hvilken holdning og motivation man har, kommer man ikke udenom, at efterspørgslen på bæredygtige produkter stiger blandt turisterne, og derfor er der også gode forretningsmuligheder i det. Der er en tendens til, at bæredygtighed bliver lig med grøn omstilling. Men den grønne bundlinje er blot én af tre bundlinjer. Der er i høj grad også stort potentiale for at skabe tiltag med fokus på den økonomiske og sociale bundlinje i ens forretning. Den økonomiske bundlinje kan man skrue på ved f.eks. at skabe en forretning, der ikke afhænger af højsæson eller ved at investere i ens lokalsamfund. Det kan også handle om, at man hjælper hinanden i destinationen, så den enes succes smitter af på den anden. For det sociale kan man skabe gode arbejdsforhold for medarbejderne, hvor der er plads til diversitet, og man kan arbejde med at skabe jobs til dem, som har det svært på arbejdsmarkedet. De bedste medarbejdere er typisk også dem, som stiller krav til, at forretningen bygger på et bæredygtigt grundlag. Bæredygtighed kan altså være med til at tiltrække de bedste folk.

Efterspørgslen på bæredygtighed

Flere danske virksomheder oplever, at der bliver stillet krav til bæredygtighed fra deres kunder og investorer. Hele 60% af danske virksomheder mærker et stigende krav eller forventning til, at de arbejder med bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd. Disse virksomheder er ikke kun turismevirksomheder, men det har alligevel en indflydelse på turismebranchen, som er tæt tilknyttet til andre erhverv. Det påvirker hele værdi- og forsyningskæden med samarbejdspartnere og leverandører, som oplever og selv stiller krav til bæredygtighed. Kigger man særligt på de miljøbevidste turister, så er bæredygtighed som rejsemotiv blevet mere vigtigt sammenlignet med tiden før Covid-19 pandemiens udbrud. 40% af tyskerne forventer, at bæredygtige hensyn vil påvirke fremtidige rejsevalg, og i Danmark er andelen 18%. Her spiller miljømærker og certificeringer også en stor rolle, da det skaber synlighed for turisten om bæredygtige steder og destinationer. Der er dog stadig et stykke vej fra hensigt til adfærd, men der er ingen tvivl om, at både ‘de grønne idealister’ og morgendagens turister fremadrettet vil prioritere destinationer, der understøtter mulighed for bæredygtige valg og adfærd på ferien. Spørgsmålet er, om man vil gå forrest som turismevirksomhed og skabe disse muligheder eller vente på, at flere kunder aktivt efterspørger det? Meget taler for, at bæredygtig omstilling tager tid, og det er en konstant udviklingsproces, så det er en god ide at komme i gang, hvis man vil være konkurrencedygtig overfor turisterne.