Sydlolland havudsigt

Ny kurs sat mod 2030

Foto: BLF

2023 er "år 1" i en ny partnerskabsaftale mellem Visit Lolland-Falster og Guldborgsund og Lolland kommuner. Aftalen løber til og med 2026 og sætter kursen efter en ambition, der skal indfries i 2030.

"Lolland-Falster skal have 3 mio. årlige turismeovernatninger og dermed 800 nye turismerelaterede arbejdspladser. Det er målet for 2030, og det er retningsgivende for vores aktiviteter og indsatser", siger Lindy Kjøller, Destinationschef i Visit Lolland-Falster. Og det giver rigtig god mening at satse på mere turisme, siger han.

Flere senge

"Vi kæmper generelt med mangel på overnatningskapacitet, hvilket jo afspejler et uudnyttet potentiale. Hvis man sætter en seng op på Lolland-Falster, har man ganske gode chancer for at leje den ud i hele turismesæsonen, en sæson, som vel at mærke er ved at vokse sig længere, både ind i foråret og især ind i efterårsperioden", siger Lindy Kjøller.

Femern, bæredygtighed og data er tre centrale nøgleord i den nye partnerskabsaftale. Femern Bælt-byggeriet, der forventes færdigt i 2029, åbner for nye muligheder for tyske turister på Lolland-Falster både i forhold til ferier og udflugter. Derfor vil markedsføringen mod Tyskland da også blive styrket yderligere i de kommende år, og med tyske turister følger også kravet om bæredygtighed.

Flere certificeringer

"Vi kommer til at bruge mange af vores timer på at informere, rådgive og sparre omkring bæredygtighed, ofte i et godt samarbejde med Erhvervshus Sjælland. Det er et centralt parameter hos både tyske og danske turister, så vi vil arbejde benhårdt på at hjælpe en masse lokale turismeaktører igennem de forskellige certificeringer, der findes på området. Det er ikke nok at sige, man er bæredygtig, det skal dokumenteres", siger destinationschefen.

Hvert år stiger antallet af turister, der finder og booker deres ferie online. Og også på rejsemålet går de online. Det betyder, at der findes masser af data om turisternes adfærd, og de kan bruges i rigtig mange sammenhænge, både i planlægning af store kampagner og udvikling af lokale tilbud og aktiviteter.

Flere data

"Data bliver i stigende grad en retningsgiver for os, både i den overordnede planlægning og i forbindelse med den rådgivning, vi giver til turismevirksomhederne. De data, vi kan få i dag, er i langt højere grad end tidligere baseret på turisternes egentlige adfærd, hvor vi før i tiden langt hen ad vejen næsten kun havde prognoser, altså forventninger til turisme-adfærden baseret på fx spørgeundersøgelser. I dag har vi et godt mix, men der er utrolig meget data at vælge imellem, og vi skal blive endnu bedre til at bruge det klogt", siger Lindy Kjøller.

De største opgaver for Visit Lolland-Falster i de kommende år er at markedsføre turismedestinationen Lolland-Falster over for både danskerne og udlandet, markedsføre tilbud til turisterne, når de er på Lolland-Falster, samt motivere og rådgive lokale turismevirksomheder til at udvikle deres forretning og produkt.

Gode chancer

"Vi har sat et ambitiøst mål for 2030, men jeg mener faktisk, vi har en ret god chance for at nå det. Vi har ganske enkelt en unik natur med mere kyst og strand end nogen anden dansk destination. Og så har vi nogle meget, meget stærke turismeaktører - både store og små - og der bliver udviklet nye områder såsom Lollands Sydkyst og Destination Sydfalster", siger Lindy Kjøller.