Marielyst Strand Østersøruten N8 cykling

Østersøruten – N8

Foto: Natura Aktiv

Et projektsamarbejde bestående af tre projekter: "Forretningsudvikling af N8", "International markedsføring" og "Fondsprojektet".

Baggrund
Den danske Cykelrute Østersøruten (også kendt som Nationalrute 8) strækker sig over 820 km. i Syddanmark med en afstikker til Nordtyskland. Fra Vestlolland til Østfalster og videre over Møn, Næstved, Slagelse, Svendborg, Fredericia, Kolding Flensburg, Ærø og Langeland. Ruten anses at have et betydeligt turismepotentiale, ikke mindst grundet tyskernes store interesse for cykelturisme, som må ventes at tage til i styrke i lyset af tyskernes stigende interesse for bæredygtighed. Østersøruten rummer desuden potentiale for at tiltrække turister uden for højsæsonen, idet cykeloplevelser henvender sig til en bred målgruppe: familier, sportsentusiaster og naturelskere. Der mangler en bred vifte af tilbud langs ruten (overnatning, spisesteder, serviceydelser/-faciliteter, oplevelser) for at få den til at "bryde igennem" og opnå international anerkendelse. Udviklingen af tilbud undervejs på ruten samt markedsføring kræver imidlertid et højt niveau af koordinering mellem de regionale turismedestinationer, ruten løber igennem, for at sikre ensartethed og sammenhæng i oplevelsen samt en effektiv eksponering.

Formål
Tidligere projekter har skabt flere gode fælles koncepter for ruten, men hvis Østerrutens potentiale skal forløses, og den skal placeres som en "must-do" cykeloplevelse, skal eksisterende tiltag styrkes, ligesom nye skal udvikles - efterfulgt af effektiv markedsføring. Eksempler på udviklingspotentialer: Logistik (cykel-/bagagetransport, kort/vejvisning, cykelpladser på færger og tog), Særlige cyklist-services (fx. på overnatningssteder), Kvalitetssikring (fx. certificering efter tyske standarder), Vækst-/investoranalyser (fx. ift. mulige nyetableringer), Events (fx. cykelløb).  

Målgruppe og interessenter
Turismerelaterede virksomheder langs ruten, investorer samt nuværende og potentielle cykelturister, særligt de tyske.

Mål (hvert mål repræsenterer et separat projekt)

  • Gennemførelse af en fælleskoordineret forretningsudvikling på tværs af de involverede destinationer med afsæt i Østersøruten
  • Rejsning af fondsmidler (herunder ansøgning hos mindst to nationale fonde) til udvikling af signaturelementer
  • Koordinering og gennemførelse af internationale/nationale kampagner for produktet i projektperioden

Det er en ambition, at ruten inden 2022 opnår en top-tre placering på det tyske cykelforbund ADFC's rating over de mest populære udenlandske ruter.

Projektforløb og tidsplan
Projektet løber 1. maj 2019 - 31. december 2021.

Organisation
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Visit Lolland-Falster og Destination Lillebælt, Destination Fyn, Destination Sønderjylland, Visit Sydsjælland-Møn, Visit Vestsjælland, VisitDenmark, Dansk Cykelturisme samt Dansk Kyst- og Naturturisme. Sidstnævnte er projektejer og forestår den overordnede koordination, mens Dansk Cykelturisme er projektleder.

Finansiering
Projektet gennemføres med midler fra destinationsselskaberne samt Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.