Nysted havn

Revitalisering af havnemiljøer

Foto: Michael Held on Unsplash

Tiltrækning af turister, dagsgæster og lokale til havnemiljøer og skabe potentiale for udvikling og innovation.

Baggrund
COVID-19-krisen har ikke blot ramt overnatningssteder og restauranter, men også en lang række afledte aktiviteter. På kysterne rundt om Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster ligger over 40 lystbådehavne med meget forskellige profiler. Nogle er allerede populære turismedestinationer, mens andre har stort udviklingspotentiale. Lystbådehavnene er udover et overnatningstilbud til sejlende turister også centre for aktiviteter både på vand, på kaj og ved kysten. Havnegæster besøger restauranter, kunsthåndværkere, specialbutikker mv. og og forskellige serviceydelser. Også lystfiskere og campister er brugere af havnene. Lystbådehavnene rummer derfor et stort potentiale for at (gen)skabe og styrke lokale turismerelaterede aktiviteter samt øge turismen.

Formål
Projektets formål er at tiltrække turister, dagsgæster og lokale til havnen og skabe potentiale for udvikling og innovation. Desuden er et fokusområde tiltrækning af investeringer på havnen - fra den lille isbod over udlejning af cykler og vandsportsudstyr til nye autocamperpladser, restauranter og hoteller. Der skal afsøges strategiske udviklingspotentialer såsom øget digitalisering, øget brug af sociale medier, etablering af autocamperpladser eller anden overnatning, øget understøttelse af events, bedre skiltning/wayfinding og flere vandaktiviteter, der gerne kan bidrage til sæsonudvidelse. Bæredygtighed på havnen er et hovedtema i projektet.

Målgruppe og interessenter
Projektets målgruppe er turisme- og detailerhverv nær havnene og kyststrækningen. Der er tale om en samlet indsats for at skabe et attraktivt havnemiljø, som både inkluderer havnene, turisterhverv, detailhandel og lokale. Nogle havne er allerede populære turistmål, mens andre har stort udviklingspotentiale. De skal støttes ud fra deres individuelle udgangspunkt, men med et mål om at skabe sammenhæng og samarbejde havnene imellem.

Mål

  • Afvikling af opstartsmøde med information til alle interesserede havne, aktører på havnene samt relevante kommunale medarbejdere
  • Screening af 40 havne
  • Udarbejdelse af udviklingsplan inkl. aktuel tilfredshedsundersøgelse og kapacitetsanalyse
  • Udvælgelse af 14 havne til individuelle udviklingsforløb
  • Implementering af fire konkrete projektideer
  • Udarbejdelse af idekatalog for muligheder for autocamperpladser
  • Gennemførelse af fire produktkendskabsture til forskellige havne (erfaringsudveksling og netværk)
  • Udarbejdelse af kommunikationsplan med fælles fortælling
  • Produktion af to havnevideoer til formidlingsbrug

Projektforløb og tidsplan
Projektperioden løber fra 3. august 2020 til 31. juli 2023.

Organisation
Projektleder hos Visit Lolland-Falster er forretningsudvikler Camilla Romme Hansen. Samarbejdspartnere er Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination SydkystDanmark, sidstnævnte er leadpartner.

Finansiering
Projektet gennemføres med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Projektet er støttet af