Corselitze Skov

Sådan bliver fremtidens gæste- og værtservice på Lolland-Falster

Foto: Business Lolland-Falster

Turisterne vil opleve flere steder med personlig gæsteservice og en mere målrettet digital inspiration, når de besøger Lolland-Falster.

17 turismevirksomheder – herunder Milling Hotel Søpark, Museum Lolland-Falster og Golf & Fun Park – har indtil videre vist interesse for at blive et informationspunkt for Lolland-Falsters fremtidige turister. Det er en stor og positiv tilslutning, som gør, at vi kan møde turisterne – der hvor de er – og i et meget større omfang end det er muligt i dag.

Analyser viser, at turister i høj grad bruger online medier til at søge inspiration – både før og under ferien, og derfor er den digitale tilstedeværelse strategisk vigtig for at imødekomme turisternes behov og efterspørgsel. Visit Lolland-Falster prioriterer derfor den digitale tilstedeværelse og understøtter turismevirksomhedernes digitale kompetencer med kurser.

Hvad er et informationspunkt?

For at skabe den bedste gæsteservice på Lolland-Falster skal der etableres op imod 30 informationspunkter hos lokale turismevirksomheder, hvoraf 17 turismevirksomheder allerede har vist stor interesse.

At være informationspunkt for turisterne betyder, at du:

 • Hjælper, guider og inspirerer turister til oplevelser
 • Har retten til at benytte det grønne turismeinfoskilt
 • Har et fysisk område med bl.a. brochurer, kataloger og kort
 • Modtager en servicepakke fra Visit Lolland-Falster

Den varme velkomst og dialogen skal give turisterne en særlig oplevelse. Turisterne skal møde den personlige service, hvor de bliver guidet rundt på Lolland-Falster og inspireret til at finde nye oplevelser. Når en turist står på et hotel og spørger, hvad man skal opleve nær Dodekalitten, skal personalet være klædt på til at guide turisten til spændende oplevelser i nærområdet. Det er disse skræddersyede guides og henvisninger til attraktionerne, der giver et indtryk af en sammenhængende destination med et godt værtskab, hvor man har lyst til at komme igen og anbefale andre at holde ferie.

”Vi vil udvikle turismen på Lolland-Falster i samarbejde med turismevirksomhederne. Det gør vi ved at sprede gæsteservicen ud over hele destinationen – til stor gavn for turisterne, så de får inspiration og bliver guidet, der hvor de er. Målet er at hæve turisternes tilfredshed og døgnforbrug og hjælpe turismevirksomhederne ved at sende turisterne mere rundt”, fortæller destinationschef hos Visit Lolland-Falster, Lindy Kjøller.

Unik servicepakke til turismevirksomheder med informationspunkt

Turismevirksomheder, der har underskrevet en aftale om at være informationspunkt tilbydes en servicepakke, der bidrager til, at de kan levere den bedste service og oplevelse til turisterne.

I servicepakken indgår:

 • Fysisk setup med printmateriale
  Turismevirksomhederne modtager et setup med bl.a. skilte, brochureholdere og printmateriale i form af kort, brochurer og kataloger til deres informationspunkt. Opfyldning af materialet sørger Visit Lolland-Falster for. Yderligere modtager turismevirksomhederne et skilt, der skal synliggøre over for turister, hvor det er muligt at få inspiration og blive guidet samt for at skabe genkendelighed på tværs af destinationen.
   
 • Invitation til netværk
  Turismevirksomhederne inviteres ind i et netværk med andre, der også har et informationspunkt. Netværket skaber synlighed og giver plads til vidensdeling og sparring.
   
 • Kursustilbud
  Turismevirksomhederne inviteres til kurser i bl.a. gæsteservice, kundeservice, digital markedsføring samt brugen af og annoncering på de sociale medier. Kurserne skal være med til at styrke turismevirksomhedernes kompetencer, så de bliver endnu bedre til at tage imod destinationens kommende turister.
   
 • Produktkendskabsture
  Turismevirksomhederne inviteres årligt med på en produktkendskabstur, som skal gøre medarbejderne klogere på de oplevelser, de sender turisterne ud til.
   
 • Løbende kommunikation fra Visit Lolland-Falster
  Visit Lolland-Falster holder turismevirksomhederne opdateret gennem løbende kommunikation, mens det også er muligt at søge sparring og support hos en kontaktmedarbejder.
   
 • Synlighed
  Turismevirksomhederne får synlighed gennem den digitale markedsføring, brochurer, kataloger og foldere samt netværket.

Servicepakken giver virksomhedernes medarbejdere det bedste udgangspunkt for at guide turisterne rundt og levere en god oplevelse.

”Vi ved, at mange allerede hjælper, guider og er gode til at sende turisterne rundt på destinationen. Det er den opgave vi gerne vil hjælpe vores turismevirksomheder med at løfte, når de har et informationspunkt – og det gør vi ved at tilbyde viden, materiale, support og sparring”, siger Lindy Kjøller.

Digital gæsteservice mobil

Foto:BLF

Digitale indsatser er en nødvendighed for fremtidens turisme

Turister søger i høj grad information og inspiration på digitale medier – både før og under ferien – viser analyser og data, som flere destinationsselskaber har foretaget.

En analyse, som Destination Vestkysten fik lavet i forbindelse med en ny strategi for digitale guides, dokumenterer, at udenlandske turister (norske og tyske) bruger digitale medier i lige så høj grad som danskerne til at søge inspiration (Kilde: Brugerundersøgelse af digitale vaner).

Overnatningsstedernes hjemmesider og hjemmesider for områder i Danmark bruges i høj grad til inspirationssøgning inden ferien, mens generelle internetsøgninger, kort (eks. Google Maps), destinationsselskabernes hjemmesider og de sociale medier anvendes under ferien (Kilde: Kyst- & naturturisterne i Danmark, VisitDenmark).

De eksisterende analyser skaber grundlag for de områder, som Visit Lolland-Falster prioriterer i den digitale markedsføring.

Visit Lolland-Falsters opgave er at markedsføre destinationen for at øge kendskabet og tiltrække turister. Pressearbejdet vil forsat spille en central rolle i markedsføringen for at sikre medieomtale, mens der også er fokus på:

 • At målrette den digitale annoncering på de sociale medier, så turisterne møder digitale annoncer med inspiration til oplevelser, når de befinder sig på destinationen
 • Udvikling af hjemmesiden med mere aktuelt indhold, events og begivenheder, virtuelle assistenter og besvarelse af ofte stillede spørgsmål
 • At synliggøre de fysiske informationspunkter på hjemmesiden, så turisterne kan finde dem
 • SEO-optimering for at skabe mere trafik til hjemmesiden

Turismevirksomhederne skal også være digitalt til stede med opdateret indhold på bl.a. egne hjemmesider, Google Maps og TripAdvisor for at imødekomme turisternes efterspørgsel og behov ved generelle internetsøgninger. Derfor tilbydes turismevirksomhederne kurser, der skal understøtte og udvikle deres digitale kompetencer.

Sådan bliver du informationspunkt
Vil du være en del af det netværk, der skal give Lolland-Falsters fremtidige turister den bedste oplevelse, så kontakt Visit Lolland-Falster for at høre mere om muligheden for at blive et informationspunkt.

Kontaktperson
Lindy Kjøller
+45 20335044
lk@visitlf.dk

https://api.www.visitlolland-falster.de/sites/visitlolland-falster.com/files/2021-03/Erhvervfremmebestyrelsen_logo.png
Visit Lolland-Falster