Middelaldercenteret ridderturnering

Væksttur 20/21

Foto: Middelaldercenteret

Turismeboost til Sjælland og øerne.

Baggrund
Region Sjællands samlede turismeomsætning udgør kun 11% af den samlede turismeomsætning i Danmark, og kun 9% af overnatningerne i Danmarks hoteller, feriecentre, feriehuse, campingpladser mv. finder sted i Region Sjælland. Det er alt for lidt i forhold til regionens størrelse og potentiale, og derfor skal de enkelte turismevirksomheder styrkes. Erfaring viser, at virksomheder vækster og klarer sig bedre i konkurrencen, hvis de får ekstern professionel hjælp til at optimere deres forretning. Regionale turismevirksomheder vil blive tilbudt at få udarbejdet fuld finansieret individuelle vækstplaner, primært med henblik på at tiltrække tyske turister uden for højsæsonen, men også ferie- og erhvervsturister i hovedstaden er i fokus.

Formål
Projektet skal via rådgivning, sparring og motivation give turismevirksomheder et løft i forhold til at øge deres konkurrenceevne. Der kan være tale om vækstplaner i forhold til udvikling af nye produkter/ydelser, skabelse af oplevelses-sammenhænge  samt optimering (effektivisering, digitalisering og automatisering) af driften, således at de er i stand til at tiltrække flere turister, øge omsætningen og skabe flere arbejdspladser.

Erhvervshus Sjælland og Visit Lolland Falster definerer i samarbejde med den enkelte virksomhed, virksomhedens individuelle vækstpotentialer og udviklingsmuligheder. Disse potentialer og udviklingsmuligheder arbejder virksomheden videre med i et samarbejde med en ekstern konsulent. Konsulenten udarbejder en konkret individuel vækstplan, som giver konkrete anvisninger til, hvordan potentialerne udnyttes. Der kan samarbejdes med flere konsulenter og med Zealand Erhvervsakademi.

Deltagende virksomheder har mulighed for i samarbejde med Zealand Erhvervsakademi at teste nye produkter, serviceydelser og andre idéer af over for relevante målgrupper, herunder at arbejde med kundesegmentering. Derudover er projektet en god mulighed for virksomhederne for at tilegne sig vigtig viden om turisme-trends, -data og -værktøjer samt for at etablere netværk.

Målgruppe og interessenter
Målgruppen er alle små og mellemstore virksomheder på Sjælland og øerne inden for turismeerhvervet, som er vækstparate i forhold til at arbejde med at udvikle og forbedre fysiske, digitale, service-/produkt-/oplevelsesmæssige tiltag. Det er et krav, at virksomheden har et tydeligt skalerbart vækstpotentiale og i den henseende har tyske feriegæster uden for højsæsonen som primær målgruppe. Derudover kræves det, at virksomheden har investeringskapacitet og ledelsesmæssig motivation og opbakning samt at den er  åben over for digitalisering.

Mål
Målet er at 20-22 virksomheder på Lolland-Falster (80 i hele Region Sjælland) gennemgår forløbet og får udarbejdet en konkret og individuel vækstplan som beskrevet ovenfor.

Projektforløb og tidsplan
Projektperioden er 1. marts 2020 - 28 februar 2022.

Organisation
Visit Lolland-Falster er leadpartner. Samarbejdspartnere er Destination Sjælland, Destination SydkystDanmark, Erhvervshus Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen, VisitDenmark og Zealand Erhvervsakademi.

Finansiering
Projektet gennemføres med støtte fra EU’s Regionalfond.

Visit Lolland-Falster