Dodekalitten

Vilkår for anvendelse af billedmateriale

Foto: BLF

Visit Lolland-Falsters billed- og videomateriale fra 
skyfish.com/p/visitlolland-falster må anvendes på følgende vilkår.

Aftale om vederlagsfri ikke eksklusiv brugsret til billedmateriale

Billederne må kun anvendes ved markedsføring af Guldborgsund og/eller Lolland Kommune som rejsemål. Dette gælder markedsføring i alle elektroniske, digitale og skrevne medier i Danmark og udlandet samt på Internettet (fx reklamer, brochurer, plakater, outdoor, blade, aviser etc.).

Det er ikke tilladt at overdrage brugsretten til billedmaterialet fra skyfish.com/p/visitlolland-falster til tredjemand.

Fotografens navn skal som udgangspunkt altid angives i forbindelse med brug af det enkelte billede (alternativt i kolofonen). Kun hvis det af tekniske eller æstetiske årsager ikke er muligt at angive fotografens navn, og hvis der ikke er påpeget andet i noten ved download af det enkelte billede, er det tilladt at undlade at anføre fotografens navn.

Evt. beskæring eller bearbejdelse af billedmaterialet skal ske under hensyntagen til fotografens droit moral rettigheder jævnfør ophavsretslovens § 3.

Billedmaterialet må ikke benyttes i en krænkende sammenhæng eller på en krænkende måde, fx på produkter, der videresælges eller distribueres med fortjeneste eller anden vinding for øje (fx plakater, postkort, kort, spil, nøgleringe etc.).

I tilfælde, hvor brugsvilkårene ikke overholdes, kan Visit Lolland-Falster og Fonden Business LF gøre enhver misligholdelsesbeføjelse gældende, herunder fremsætte erstatningskrav. Dette gælder også eventuelle krav, der som følge af tilsidesættelse af nærværende vilkår måtte blive rejst mod Visit Lolland-Falster og Fonden Business LF af en eller flere fotografer, hvis ophavsrettigheder krænkes.

Visit Lolland-Falster og Fonden Business LF kan til enhver tid uden modkrav gøre sine rettigheder gældende og kan til enhver tid med rimeligt varsel tilbagekalde brugsretten, uagtet om der foreligger misligholdelse eller krænkelse.

En eventuel tvist angående de beskrevne gældende afgøres ved anvendelse af dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Brugsretten til billedmaterialet er betinget af, at nævnte vilkår tiltrædes.

Visit Lolland-Falster og Fonden Business LF, August 2021