Vindmøller ved Corselitse

Vinterturisme til LF er i kraftig vækst

Foto: Business Lolland-Falster

Lolland-Falster er som turistdestination i januar kommet stærkt tilbage med en stor vækst, hvor området kun overgås i vækst af København og Herning. Lolland-Falster vinder markedsandele i Region Sjælland og er ved at udvikle sig til en helårsdestination.

Januar 2023 markerer endegyldigt et farvel til ”Corona-tilstandene” i turistbranchen på Lolland-Falster. De nyeste overnatningstal, der blev offentliggjort af Danmarks Statistik 13.marts, viser en stærk vækst for alle overnatningsformer på Lolland-Falster.

Der var 83% flere overnatninger på Lolland-Falster i januar 2023 sammenlignet med januar 2022. Den store stigning skyldes, at der var nedlukning i januar 2022 på grund af Corona restriktioner. I absolutte tal steg antallet af overnatninger i januar fra 39.471 overnatninger i 2022 til 72.146 overnatninger i januar 2023. 

”Alt andet lige ser det godt ud, og Lolland-Falster er som turistdestination i januar kommet stærkt tilbage med en stor vækst, hvor vores område kun overgås i vækst af København og Herning. Det er flot,” siger Lindy Kjøller, destinationschef Visit Lolland-Falster.

Det øgede antal overnatninger skyldes primært at grænserne er åbne igen, og det har fået flere udlændinge og i stor grad svenskere og tyskere til at booke overnatninger på hoteller og feriecentre. Især hoteller og feriecentre på Lolland-Falster har næsten firdoblet antallet af overnatninger sammenlignet med samme periode sidste år, og det er i overvejende grad en vækst, der er drevet af at de svenske og tyske turister for alvor er vendt tilbage til Lolland-Falster.

”Den store vækst på Lolland-Falster gør at vi har vundet markedsandele i Region Sjælland, og det tegner godt for den kommende sæson,” siger Lindy Kjøller.

Erhvervsturisme slår igennem

Den store vækst i antallet af overnatninger på Lolland-Falster drives af to stærke lokomotiver. Dels en stor vækst i overnatninger på de store hoteller og feriecentre på Lolland-Falster og dels det stadigt større antal af overnatninger i forbindelse med Femern-byggeriet.

”Femern-byggeriet begynder for alvor at slå stærkt igennem nu og giver god omsætning året rundt på stort set alle overnatningsformer på Lolland-Falster. Det er en udvikling vi forventer kommer til at stige yderligere de kommende 8 til 10 år,” siger Lindy Kjøller, destinationschef Visit Lolland-Falster.

Sammenlignet med niveauet i januar 2019 – før Corona pandemien satte begrænsninger for turismen – viser overnatningstallene i 2023 også en klar stigning. Stigningen på Lolland-Falster er dobbelt så stor som på landsplan.

Det samlede antal overnatninger på Lolland-Falster er 18% højere end i 2019. På landsplan er stigningen 9%.

”Udviklingen er markant, og vi kan efterhånden konkludere at Lolland-Falster er ved at udvikle sig til en helårs destination,” siger Lindy Kjøller, destinationschef Visit Lolland-Falster.

Se de detaljerede overnatningstal for januar 2023