Sikkerhed og færdsel

Sikkerhed til søs:

Farvandene rundt om Lolland-Falster samt i fjorde og søer giver mulighed for at ro under trygge forhold.

Farvandene byder dog også på meget afvekslende strækninger, hvor vind, strøm eller dårligt sigt kan give udfordringer til turen. Du bør altid overveje dine egne færdigheder i forhold til stedets udfordringer – vejr, og strømforhold, adgang til land osv. Generelt kan det siges, at det er krævende at runde odder og næs og sejle i åbent farvand. Dels på grund af strøm og vindforhold, men også på grund af de mange store sten, der kan ligge meget langt ud fra kysten.

Inden man tager afsted på tur, er det vigtigt at have tilegnet sig de grundlæggende roteknikker og være i stand til at redde sig selv og andre. På blot et enkelt weekendkursus kan du nå at lære så meget, at det vil betyde hele forskellen på en god og dårlig rooplevelse. Der er gode råd og information at hente hos:

Færdsel i naturen:

Det handler om hensyn. Færdsel i naturen er først og fremmest et spørgsmål om at tage hensyn til dyr, planter og andre mennesker – ikke mindst grundejerne. Alle har ret til at færdes i naturen, men man skal rette sig efter ejerens anvisninger. Derudover findes der en række love og bestemmelser som man
skal overholde. Tag altid dit affald med dig hjem, så du efterlader pladsen, som du også selv gerne vil finde den.

Adgang til naturen:

På strande og klitter må man færdes til fods og bade – men ikke slå telt op. På private strande og klitter skal der være mere end 50 meter til nærmeste beboelse, hvis man vil tage ophold. I private skove må man gå og cykle på veje og stier fra klokken 6 til solnedgang og man må ikke opholde sig nærmere på bebyggelser end 150 meter. Hvis det er en offentlig skov må man dog færdes hele døgnet, men ikke opholde sig nærmere en 50 meter fra beboelse. Det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn. Både amt, stat og kommuner kan eje skov.

Det åbne land og udyrkede arealer:

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land, dog har ejeren har dog lov til at forbyde færdsel i specielle tilfælde. På arealer der ikke er dyrket eller indhegnet med græssende dyr, må man frit færdes til fods og opholde sig indtil 150 meter fra bygninger. Der er adgang til private arealer fra klokken 6 til solnedgang. Der er normalt ikke adgang til de dyrkningsfrizoner langs vandløb.

Teltning og bål i naturen:

Det er tilladt at tænde bål på offentlige strande, med mindre andre love eller regler forbyder det i det pågældende område. I alle andre områder er det forbudt at tænde bål med undtagelse af
særlige lejrpladser. Teltning må kun ske med tilladelse fra ejeren, f.eks. på de særlige lejrpladser.

De 5 baderåd:

Del denne side