Cykeltur: Cykelrute ved Nysted - 26 km

Cykelrute ved Nysted på - 26 km.
Start på havnen i Nysted og kør langs kysten ad cykelruten "Paradisruten" (markeret med et rødt æble) i østlig retning. Forbi den gamle skanse, der blev anlagt som kystbevogtning under Englandskrigene fra 1807. Fra kysten kan du se den store havmøllepark, som ligger 10 km ude. Den består af 72 vindmøller, som måler 110 m til toppen af vingerne. Videre forbi Holten Strand, der er en familievenlig strand og et godt surfingområde. Kør nu ad Kørsledsvej og Vantore-vej forbi den lille, smukke Vantore Kirke. Videre går turen ad Billevej og Eskemosevej til Enghavevej, hvor Skalkekorset ses lidt til højre. I 1533 dræbte bønderne lensmandens foged og blev derfor idømt en bod på 12 par hvide okser med røde ører. Men da de kun kunne fremskaffe 11, malede de ørerne røde på et par helt hvide. Da det blev opdaget, måtte de rejse et kors til minde om deres skalkagtighed. Fogeden blev i øvrigt dræbt på den måde, at bysmeden løftede fogeden op og lod ham falde ned på den sten, som kaldes Knækkerygstenen, og som kan ses på strandengene for enden af Enghavevej. Fortsæt ad Enghavevej ind mod Frejlev og se Solstenen på venstre side af vejen. Det er en offersten fra bronzealderen og soltegnet er et af de største i landet. Den er før blevet kaldt Klokkestenen, fordi sagnet fortælle, at man, da man ville bygge en kirke, og satte klokken på stenen, forhindrede "de underjordiske" byggeriet ved at vælte klokken ned. Ringen har samme diameter som kirkeklokken i Kettinge. Fortsæt ad Kettingevej, hvor Kettinge Kirke ligger lidt fremme på højre hånd. Den ældste del af kirken er fra 1200-1250 og bygget i senromantisk stil. Kalkmalerierne fra omkring år 1500 er malet af Elmelundemesteren eller af en fra hans værksted. Der er herskabsstol for familien Raben-Levetzau overfor prædikestolen. Længere fremme kommer man til Kettinge Mølle, en hollandsk mølle fra 1891, som var i drift indtil 1945 og nu bevaret som historisk mindesmærke og turistattraktion. Den medbragte kaffe kan indtages i den smukt restaurerede grusgrav overfor møllen. Fortsæt videre ad Kettingevej, som er den tidligere landevej til Nysted. Forbi Ålholm Ladegård og fortsætter ad Adelgade til Slotsgade, som man kører ned ad og kommer ud på havnen, hvor Ålholm ligger lige overfor. Kør ad cykelstien "Alverdens Gang" for enden af Slotsgade. Her ligger slottet lige på den anden side af voldgraven. Ålholm Slot er en af Danmarks få bevarede middelalderborge. Det menes at være bygget af Erik Menved i 1200-tallet og var dengang den vigtigste fæstning i kampen om herredømmet over Østersøen. For enden af "Alverdens Gang" ligger Ålholm Automobilmuseum, som desværre foreløbig er lukket. Tilbage i Nysted kan man nyde livet på havnen eller køre en tur gennem byens gader. Nysted er opstået i ly af Ålholm, som ydede beskyttelse mod Venderne. Den er en af Danmarks mindste købstæder og har et meget dejligt købstadsmiljø med mange velbevarede huse.

Vidste du, at du kan se denne rute og mange flere naturoplevelser i app’en ”Naturlandet”. App’en kan hentes i App Store eller Google Play. Al information er tilgængeligt på dansk, engelsk og tysk – App’en er GRATIS