Enehøje Strand

Enehøje Strand
På vestkysten er en op til 12 m høj skrænt, hvor bl.a. digesvalerne yngler om sommeren, neden for skrænten er der en fin sandstrand.