VisitLolland-Falster

Fiskeri i sø - Hirbosøerne

Hirbosøerne blev udgravet i 1961-62 i forbindelse med etableringen af havneanlæg i Rødbyhavn.

Søerne er dybe med stejle sider hvilket gør det svært for undervandsplanter at etablere sig.

Adgang til søen skal ske fra Gl. Badevej.

Pris: 50 DKK for et dagkort

Sæson: Gedder er fredet i hele april måned. Isfiskeri er forbudt.

Fiskeart: Gedde, aborre, brasen, karpe, suder, ål og karusse.

Fangstbegrænsning: Der må max. hjemtages 2 gedder og 5 aborrer pr. dag. Karper og sudere skal genudsættes hurtigst muligt efter vejning og fotografering.

Mindstemål:

Gedde: 50 cm

Ål: 40 cm

Aborre: 20 cm

Fiskestræk: Der er tale om 2 søer hvor fiskekortet er gyldigt. Søerne er hen­holdsvis 3 og 2 ha store med maksi­mum dybder på henholdsvis 3 og 6 m.

Forbud:

Fiskeri fra båd

Bål afbrænding

Henkastning affald

Beskadigelse af beplantning

Opbevaring af karper i sæk eller net