VisitLolland-Falster

Frederiksdal Strand

Stranden ligger uforstyrret ud til Langelandsbæltet, foran marker tilhørende Frederiksdals Gods. Der køres til stranden via markvej fra Frederiksdals Gods, der ender ved en parkeringsplads ved stranden. Stranden er en fin sandstrand med få sten og grus ved vandkanten. Havbunden ved stranden er sandbund med småsten spredt jævnt. Stranden er 250 meter lang og 10-15 meter bred.