Mindehave for stormflodsofre og stormflodsudstilling

Foto: Visit Lolland-Falster
Attraktioner
Museer
Adresse

Stenvadsvej, 4

4983 Dannemare

Kontakt

E-mail:Lars.boye.petersen@gmail.com

Telefon:54 94 47 36

Mindehave  for  stormflodsofre

13. november 1872 opstod i forbindelse med en storm og nogle meget uheldige ændringer i vindretning et helt ekstremt højvande i Østersøen.

Vandet skyllede ind over de alt for lave diger på Sydlolland og Sydfalster.

I forhold til nogle af de naturkatastrofer, som vi læser om i aviserne, var det naturligvis ingenting, at der for eksempel skyllede en flodbølge på godt en meters højde hen over Sydlolland og forvandlede det gamle Rudbjerg til en ø.

Men faktisk kostede oversvømmelsen 26 mennesker livet i Gloslunde sogn. Man fandt 21 af ofrene – og de ligger alle begravet på Annekskirkegården i Gloslunde.  Annekskirkegården er ved at blive nedlagt som kirkegård og vil gradvist blive omdannet til en mindehave for stormflodsofrene. Stormflodsofrene fik aldrig en gravsten – det har de fået nu..

Der er tale om en stor sten, spaltet i to af frosten. På den flade sten har kunstneren Thomas Kadziola håndhugget navnene på de begravne stormflodsofre, således som de omtales i kirkebogen.

Tanken er, at man skal kunne sidde i mindehaven og fundere over de utæmmelige naturkræfter, dødens nærhed – og livets nådegave.

STORMFLODSUDSTILLING

Mindehaven ligger lige over for den meget smukke, firlængede præstegård fra 1700-tallet.

I et lokale til venstre for porten ind til præstegården er indrettet en lille permanent udstilling, der med plancher, genstande og en videofilm fra et egnsspil fortæller den helt lokale historie om stormfloden og de følger, den fik.

For i det lille landsogn var stormfloden en voldsom begivenhed, der satte sig dybe spor i bevidstheden. Udover menneskeliv kostede stormfloden utallige husdyr livet og betød mange ødelagte huse, forurenede brønde osv. Og som altid var det de socialt udsatte, der kom til at betale den højeste pris.

Imidlertid blev Stormfloden fulgt op af nogle store praktiske projekter af enorm betydning for lokalområdet: Først bygningen af det store havdige – og siden udtørringen af Rødby Fjord.

Roedyrkning og landvinding betød faktisk, at der ud af katastrofen voksede udvikling og vækst.

Adresse

Stenvadsvej, 4

4983 Dannemare

Facilities

Mindestue

Opdateret af:
Visit Lolland-Falster