Natur, sundhed og motion. Travetur på Hyllekrog Naturområde

Et tilbud om en travetur oven på al julemaden for dem, der vil kombinere motion med naturoplevelser.

Fra Drummeholm ved roden af Hyllekrog går man ud til Ninas Hus, der ejes af Fugleværnsfonden, hvor der holdes frokost.

Derefter besøger man Naturstyrelsens udstilling i det gamle fyrtårn, hvor der er en fantastisk udsigt over området.
Her er der mulighed for at se forskellige vinterfugle, såsom bjergirisk, snespurv og måske også en mosehornugle.
Havørnen plejer altid at være der.

Efter turen er der mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.

Turen til fyret og retur er ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km), så husk proviant.

Mødested: P-pladsen ved roden af Hyllekrogtangen, for enden af Lyttesholmvej, 4970 Rødby (øst for sommerhusene)

Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen