Shelterplads - Rødby Fjord Lodsejerlaug

Shelters i Mindeparken består af to 9,6 m² Shelters udført i rundtømmer. I Mindeparken findes toiletvogn, borde, bænke, overdækket pavillongrillplads og stor plæne til aktiviteter.

Med placering midt i Rødby Fjord og den korte afstand til cykelruten på Østersødiget, er det med til at undetstøtte cykel- og vandreturismen på Lolland.

Kulturhistorien på egnen med vand, stormflod, udtørring og agerland fortælles i Mindeparken.

Toilet kan være aflåst i vinterperioden.