Vandretur: Brændevinsstenen ved Kuddeholm - 2 km

Brændevinsstenen ved Kuddeholm
Lige ud for Hestehovedet ligger den lille ø Kuddeholm, der kan besøges via en lille bro. Øen har aldrig været opdyrket, men alene brugt til afgræsning, og den skånsomme brug har givet gode vækstforhold for et væld af forskellige planter, hvoraf flere betegnes som sjældne.

I alt er der talt op mod 100 forskellige arter af planter på Kuddeholm, bl.a. de sjældne tætblomstret hindebæger og soløje-alant, der i højsommeren blomstrer i gult og elskes af sommerfugle.

Øen har tilsyneladende aldrig været beboet, men længst mod vest finder man resterne af en gammel skanse fra svenskekrigene i 1658. Skansen er den eneste tilbageværende af omkring 10 skanser, der har ligget spredt i det omkringliggende landskab på fastlandet eller øerne.

Af andre seværdigheder på øen kan nævnes Brændevinsstenen, den store sten, der ved lavvande kan ses i havet vest for Kuddeholm. Navnet stammer fra en gammel tradition, hvor fiskerne her tog den sidste dram, før de drog på havet. Således sikrede man sig, at de var ædru under det ikke ufarlige arbejde med fiskeriet.