Dataindsamling

Datadrevet destinationsudvikling og kommercialisering af data

Foto: Lukas fra Pexels

Indsamling af ny og øget viden om turisme og turismeudvikling på Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland til brug for udvikling.

Baggrund
Turismeerhvervets små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) er ramt på likviditeten og har akut behov for at skabe omsætning og indtjening via andre produkter og målgrupper end hidtil, idet COVID-19 krisen har fjernet det traditionelle forretningsgrundlag. Der skal ske en hurtig og effektiv innovativ udvikling af produkter og forretningsmodeller med start allerede fra højsæsonen 2020.

Formål
Der skal genereres ny og øget viden om turismen og turismeudviklingen på Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland til brug for udvikling og prioritering af nye indtjeningsmuligheder for SMV'er, Visit Lolland-Falster (VLF), VisitSydsjælland-Møn (VISM) samt aktørerne inden for erhvervsfremmesystemet. I samarbejde med turismevirksomhederne indsamles data ved brug af eksisterende og ny teknologi. Disse data bearbejdes og sendes tilbage til virksomhederne i en form, der gør dem konkret anvendelige i den fælles og individuelle indsats for at hæve niveauet for turismeovernatninger, -omsætning og -tilfredshed.

Målgruppe og interessenter
Projektets primære målgruppe er turismeerhvervets SMV'er i Lolland-, Guldborgsund-, Stevns-, Faxe-, Vordingborg-, og Næstved kommuner. En sekundær målgruppe udgøres af SMV'er i tilstødende brancher, herunder restauranter og øvrig detailhandel. Turister er også blandt interessenterne, da projektet skal forbedre deres oplevelse. Projektet kan skaleres geografisk.

Mål

  • Antallet af overnatninger skal hæves med 95.348 ift. 2019
  • Turismeomsætningen skal øges med 106,6 mio. kr. ift. 2019
  • Gæsteoplevelsen skal løftes til 8,4 point målt på en 10-skala (udgangsniveau lagt på 7,0 point ved måling foråret 2020

Projektforløb og tidsplan

  • Udvikling af et turismebarometer, som viser booking status fremadrettet for flere forskellige typer af overnatning. Første version klar omkring årsskiftet 2020/21
  • Etablering af overvågning af onlinesøgning. Første version klar omkring årsskiftet 2020/21
  • Etablering af tracking af gæsternes adfærd og tilfredshed, første datafangst i foråret 2021
  • Kommercialisering af data ved 1:1 forløb med udvalgte virksomheder. Opstart primo 2021
  • Udarbejdelse af eventevalueringer. OBS: Dette punkt afventer Corona-retningslinjer, events forventes ikke før tidligst efterår 2021

Organisation
Visit Lolland-Falster er leadpartner med udviklingschef Lindy Kjøller som projektleder. Øvrige partnere er Visit SydSjælland-Møn, Inzights A/S samt Dansk Kyst og Naturturisme.

Finansiering
Projektet gennemføres med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.

Lindy Kjøller

Destinationschef

lk@visitlf.dk

Projektet er støttet af