Sydlolland havudsigt

Turismen på Lolland-Falster sætter ny rekord

Foto: BLF

Med 2.187.388 kommercielle overnatninger i 2023, og en vækst på 3% i forhold til 2022 er en ny rekord for turismen nået på Lolland-Falster.

Pressemeddelelse 14. februar 2024

De nyeste overnatningstal fra VisitDanmark viser, at der har været 2.187.388 kommercielle overnatninger på feriecentre, hoteller, campingpladser, feriehuse og lystbådehavne i 2023 på Lolland-Falster. Dette er en vækst på 3% i forhold til 2022, og dermed det højeste antal overnatninger nogensinde målt på Lolland-Falster.

“Lolland-Falster er i vækst og det er fantastisk at opleve en fortsat stigende interesse for vores øer. Sammenligner vi med 2019, har vi i 2023 haft hele 19% flere overnatninger. På Lolland-Falster har vi en stærk kombination af store og små turismeaktører, der alle er vigtige for denne udvikling, mens vi også er hjulpet godt på vej af Femern-projektet,” fortæller Lindy Kjøller, destinationschef hos Visit Lolland-Falster.

Væksten er et vigtigt delmål for destinationen, der har et mål om at nå 3 millioner overnatninger i 2030. For at realisere dette mål, skal den positive udvikling i overnatningstallet tage fart og øges til en stigning på 4-5% hvert år.

”Det er et ambitiøst mål, der kræver, at vi får flere overnatningsmuligheder, da vi lige nu ikke har kapacitet nok til at nå målet. Samtidig ligger der et hårdt arbejde i at udvikle destinationen med nye og bæredygtige produkter og fortsætte de stærke markedsføringsindsatser for at trække gæster til Lolland-Falster,” siger Lindy Kjøller.

Danmark havde en samlet stigning på 0,4% i antal overnatninger i 2023. Med en stigning på 3% placerer Lolland-Falster sig flot i det nationale billede med en plads blandt de fire destinationer med størst vækst.

Internationale gæster driver fremgang på Lolland-Falster

Væksten i antallet af overnatninger i 2023 er særligt drevet af internationale gæster. Lolland-Falster har i 2023 haft 6% flere internationale gæster i forhold til 2022. En vækst, der til sammenligning lyder på 4% på landsplan.

Tyskerne spiller en central rolle for væksten i overnatningstallet:

”Tyskerne er vigtige for vores vækst. I 2030 åbner Femern Bælt-forbindelsen, og her skal vi være klar til at tage imod og imødekomme særligt de tyske gæster. Derfor er indsatsen med at trække tyskerne til vores område allerede startet. Vi lægger i år vores største markedsføringsindsats på det tyske marked, og gennem projektet SMA-Z (Strategic Markering Alliance - Zealand ) samarbejder vi med destinationerne på Sjælland om at blive klar til at imødekomme det stigende antal af tyske gæster, som den kommende dansk-tyske forbindelse forventes af medføre,” fortsætter Lindy Kjøller.

Foruden tyskerne har svenskerne og andre nationaliteter bidraget til udviklingen.

Danskerne finder vej til Danmarks sydligste øer

Lolland-Falster oplevede i 2023 en udvikling på 1% i antallet af danske overnatninger. På landsplan er antallet af danske overnatninger faldet med 3% i forhold til 2022, og dermed vinder Lolland-Falster markedsandele, når det handler om at trække danske gæster til.

Konkurrencen om danskerne er stor, og derfor arbejdes der på en dansk markedsføringsindsats, som skal øge danskernes opmærksomhed til landets sydligste øer. Lolland-Falster rummer et stort potentiale med smuk natur og gode oplevelser og attraktioner, som endnu flere danskere skal have øjnene op for.

Overnatningsfremgangen på Lolland-Falster er særligt drevet af feriehuse og feriecentre, der har haft en vækst på 11% i 2023. De endelige overnatningstal for 2023 offentliggøres i april 2024, hvor overnatningstallene for feriehuse opgøres.

For yderligere information
Lindy Kjøller, destinationschef Visit Lolland-Falster
tlf. +45 2033 5044, lk@visitlf.dk