Lupinmark

Velbesøgt turismedag og ny handleplan

Foto: BLF

Ca. 70 personer havde tilmeldt sig Visit Lolland-Falsters Turismedag Lolland-Falster den 22. november 2022.

Destinationschef, Lindy Kjøller bød velkommen til en dag med masser af informationer, en præsentation af teamet i Visit Lolland-Falster samt snak på kryds og tværs om både ideer og udfordringer.

"Det var min tanke, at turismedagen skulle være en ny start på det lokale turismesamarbejde, og derfor er jeg meget glad for, at så mange havde prioriteret at sætte en halv dag af til en snak om vores fantastiske turistdestination", siger Lindy Kjøller.

På dagen fremlagde destinationschefen Visit Lolland-Falsters planer og mål for den kommende tid, som er forankret i en ny handleplan, der forener ambitionerne mellem Visit Lolland-Falster og Lolland og Guldborgsund kommuner.

Handleplanen fokuserer på tre områder, hvor der særligt skal arbejdes med turismeudvikling: Bæredygtighed, Femern-potentialet og strategisk brug af data vedrørende turisternes adfærd, ønsker og behov. Derudover skal der prioriteres markedsføring og formidling om destination Lolland-Falster både internationalt, national samt lokalt til gæsterne, når de er i området. Desuden vil der løbende være en række tilbud om forretningsudvikling til landsdelens turismevirksomheder.

På Turismedagen fortalte Lindy Kjøller desuden, at det fortsat har høj prioritet at arbejde med at forlænge turistsæsonen, så turistvirksomhederne kan holde åbent og skabe omsætning i forårs- og efterårsmånederne. Han beskrev også de tendenser, der ifølge de seneste analyser kan spores hos turisterne. Oplevelser i naturen trænger igennem som et af de helt tydelige stadigt voksende interesseområder.

Der er endnu ikke sat en ny turismedag i kalenderen, men Lindy Kjøller forventer, at der ind imellem vil blive inviteret til lignende arrangementer, hvor det bliver muligt at få et overblik over, hvilke tanker, planer og projekter, der rører sig hos teamet i Visit Lolland-Falster samt at bidrage med ideer og input og netværk med andre lokale samarbejdende  turismeaktører. Med dette samarbejde sikres, at alle løfter i flok, både store og små turismeaktører

Du kan læse VLF handleplan 2023 her.