Maribosøerne

Bæredygtig turismeudvikling på Lolland-Falster

Foto: SarahintheGreen

Visit Lolland-Falster og 18 andre destinationsselskaber har i samarbejde med brancheorganisationen Danske Destinationer lanceret en ambitiøs vision for bæredygtig turismeudvikling.

Seks dogmer om bæredygtig turismeudvikling er underskrevet af 19 destinationsselskaber. Et vigtigt og nødvendigt skridt for, at Danmark kan bevare sin position som en destination, der fokuserer på og prioriterer bæredygtig udvikling.

Formålet med de seks dogmer er at etablere et fælles grundlag, der skal øge den lokale produktivitet, udvikle de lokale produkter og øge jobskabelsen – alt sammen til gavn for erhvervet og borgerne.

”Med dogmerne forpligter vi os til at arbejde aktivt med turismeudvikling, der respekterer miljøet, mennesker og økonomi. Og det skal ske i et tæt samarbejde med det lokale turismeerhverv. Vi er en destination med en fantastisk natur, som mange turister kommer for at opleve. Derfor er det også vigtigt at vi arbejder ud fra, at benyttelse af naturen også skal være beskyttelse af naturen”, lyder det fra Visit Lolland-Falsters destinationschef, Lindy Kjøller.

Vores verden står over for massive klimaudfordringer, og disse udfordringer er også Lolland-Falsters udfordringer. Derfor arbejder Visit Lolland-Falster allerede med den grønne omstilling, og ud fra strategien Business i balance med naturen. Et målrettet og ambitiøst arbejde med at skabe en bæredygtig, levedygtig og balanceret destination med respekt for naturen over de næste 30 år. Det handler om at skabe tryghed både nu og i fremtiden til gavn for virksomheder, borgere og turister.

Nakskov Fjord

Foto:Rune Johansen

Hvordan realiseres bæredygtighedsdogmerne på Lolland-Falster?

Hos Visit Lolland-Falster er der allerede sat gang i en række initiativer, som skal sætte skub i den bæredygtige udvikling.

Gennem det senest tilkomne projekt SMA-Z, skal Visit Lolland-Falster og Erhvervshus Sjælland hjælpe lokale turismevirksomheder gennem forløb, så de opnår certificeringer, mærkeordninger og skaber en grønnere fremtid. Visit Lolland-Falster tager et stort ansvar for at realisere de danske klimamål og den nationale turismestrategi, og derfor skal 70% af turismeerhvervet være certificeret inden udgangen af 2030.

Et andet initiativ går på at udvikle fremtidens gæsteservice. Et projekt, der også forudsætter et tæt samarbejde med det lokale turismeerhverv, så vi i fællesskab kan guide turisten rundt blandt attraktioner og oplevelser samt tiltrække turister over hele året. Det betyder, at der arbejdes målrettet med den nationale turismestrategi, som peger på, at 2/3 af overnatningerne skal ske uden for juli og august, da det er mere værdifuldt og socialt- og økonomisk bæredygtigt for turismeaktørerne, borgerne og naturen, at besøgspresset spredes ud over året.

Visit Lolland-Falster kommunikerer også destinationens mange unikke og fantastiske muligheder, der er hele året. Dette sker bl.a. gennem et stort pressearbejde på den internationale og nationale scene og kommunikation på de sociale medier. Alt sammen med henblik på at tiltrække turister på alle tider af året, så turismeerhvervet kan øge omsætningen og bl.a. investere i grønne indsatser, udvikle produkterne og skabe flere jobs.

”Turismen har stor værdi for vores område og for jobskabelsen, og derfor er vores samarbejde med de lokale aktører – store som små – og kommunerne utrolig vigtig for, at vi kan realisere de grønne tiltag. Op mod 20% af de lokale jobs, hvis man ser bort fra den offentlige sektor, er tilknyttet turismebranchen. Derfor skal vi skabe et stærkt fundament for en bæredygtig turismeudvikling, hvor vi bl.a. handler lokalt og støtter hinanden, for det kommer alle til gode, at de lokale erhverv kan holde åbent hele året”, lyder det fra Lindy Kjøller.

Det er derfor vigtigt, at turismens værdi for (lokal)samfundet udbredes, og at der skabes dialog om turismeudviklingen, så den er i overensstemmelse med borgernes hverdagsliv. Borgernes tilfredshed med turismen vil derfor også blive undersøgt.

I 2024 bliver dogmerne genbesøgt og evalueret med henblik på hele tiden at holde dem opdateret og relevante.

6 dogmer for bæredygtig udvikling
af danske destinationer

  1. Vi skaber lokalt samarbejde om turisme, der udvikles i balance med lokale fællesskaber og hverdagsliv, i balance med natur og miljø, og med fokus på at styrke lokal økonomi.

  2. Vi investerer i destinationsudvikling, der sætter bæredygtighed i fokus, og som ikke ellers kommer af sig selv, på tværs af sæson og geografi.

  3. Vi tager ansvar for turismens positive bidrag til klimahandling og til at nå de danske klimamål.

  4. Vi markedsfører for at skabe lokal værdi for både mennesker, miljøet og økonomien, og vil i vores gæstekommunikation tydeliggøre muligheden for at træffe mere bæredygtige valg.

  5. Vi skaber incitament for og inspirerer til turismeerhvervets bæredygtige omstilling.

  6. Vi fremmer turismens brede værdiskabelse, der rækker langt udover turismesektoren selv, og fastholder en åben og inkluderende samtale om udvikling af turismens værdi og rolle i (lokal)samfundet.