Brainstorm sticky notes

Projektets fem spor

Foto: Kelly Sikkema on Unsplash

På denne side findes beskrivelser af de fem spor i "Datadrevet destinationsudvikling" projektet.

Fuglsang Herregaard udefra
Thomas Høyrup Christensen

Besøgstal, bookinger og overnatningstal

Projektet kortlægger antallet af besøgende og overnatninger. Der foretages overvågning af den fremadrettede bookingsituation, således indsatserne kan optimeres, kapaciteten øges og kapacitetsudnyttelsen forbedres.

Veninder shopper
Robin Skjoldborg

Kortlægning af gæsteadfærd og oplevelse

Destinationsselskaberne gennemfører i samarbejde med turismevirksomhederne løbende undersøgelser af turisternes behov og adfærd.

Denne del af projektet skal koordinere et samlet og tværgående setup, der måler tilfredsheden hos den enkelte aktør samt de besøgendes oplevelser og adfærd på tværs af destinationen. Undersøgelsen skal skabe bedre mulighed for at identificere behov og mobilitet mellem attraktionerne, så udviklingen af nye oplevelseskoncepter kan målrettes nye målgrupper. Resultaterne vil styrke virksomhedernes egne udviklingsmuligheder, herunder sæsonudvidelse og øget spredning af turisterne i området.

Dataindsamling
Lukas Blazek on Unsplash

Overvågning af onlinesøgninger

Destinationsselskaberne etablerer løbende overvågning af onlinesøgninger og trafik, der opsamles og rapporteres på månedlig basis.

  • Søgevolume på Google i forhold til geografisk område, attraktion og oplevelse på destinationen.
     
  • Overvågning af kapacitet på bookingportal, som sker gennem optælling af ledige overnatninger pr. uge – månedligt opgørelse.
     
  • Analyser af online trafik samt brug af digitale værktøjer og hjemmesider for destinationen og evt. medvirkende virksomheder.

Data fra dette spor af projektet vil bidrage med et stærkt grundlag for at tage beslutninger om investeringer, markedsføring og fremtidige samarbejder. En løbende og struktureret overvågning kan samtidig give virksomhederne et digitalt løft på deres egne platforme.

Event
Wolfgang fra Pixels

Eventevalueringer

I dette spor opsamles viden om events og aktiviteter, som afholdes på Lolland, Falster, Sydsjælland og Møn.

Hvert år gennemføres en række events, som skal tiltrække flere besøgende til destinationerne. For at skabe det bedst mulige afsæt for forretningsudvikling er der dog fortsat behov for at indsamle viden om de enkelte events og deres evne til at tiltrække turister.

Destinationsselskaberne etablerer og gennemfører evaluering af 5-10 events i perioden 2021-2023. Evalueringen vil give værdifuld indsigt til at videreudvikle det enkelte event og sikre viden om arrangementernes økonomiske værdi i forhold til antal overnatninger og turismeomsætning.

Målet er et udvikle tre nye koncepter for events efter projektets udløb.

Ad hoc analyser
Stephen Dawson on Unsplash

Ad hoc analyser

Der vil løbende blive udført ad hoc analyser og undersøgelser efter behov. Disse skal bidrage til projektets andre aktiviteter, herunder turismebarometer, onlinesøgning og eventevalueringer m.v.

Vil du bidrage til projektet?

For overnatningssteder
Fuglsang Herregaard udefra
For attraktioner
Tiger i Knuthenborg Safaripark