©  Foto:

Det Gamle Trykkeri

Velkommen til Det Gamle Trykkeri, der er et arbejdende museum hvor gæster kan opleve tidligere tiders måder at frembringe tryksager på.

Tidligere var typografer og trykkerier en vigtig del af det at udgive aviser og bøger, for bogstaver og billeder skulle sættes manuelt op og gøres klar til print. På museet kan du se hvordan det foregik.

Det Gamle Trykkeri blev oprettet 1. maj 1997 af typografer fra dagbladet NY DAG samt efterlønsmodtagere og pensionister.  De driver stadigt museet og kan fortælle detaljeret om hvordan man klargjorde tryksager før laserprinteren kom til.

På museet kan gæsterne se en funktionsklar Linotype sættemaskine, en Eickhoff trykmaskine, en Heidelberg vingeautomat, håndsætteri, blysætteri og der findes også en afdeling med ældre maskiner fra fotosatsområdet, mørkekammer med kamera og et lille kontor-offset.

Åbningstider kan ses på hjemmesiden. Gratis adgang.