©  Foto:

Det Sorte Geomuseum

Det Sorte Geomuseum er et anderledes museum med fund fra Falsters kyster. Samlingen er fra perioden forhistorisk tid og fundene består af mineraler, bjergarter, fossiler og rav, også med insekter.
 
Det Sorte Geomuseum rummer lokalt fundne mineraler, bjergarter samt forsteninger, som er ført til vort lokalområde af diverse istider samt en stor globalgeologisk samling af fossiler og bjergarter.
 
Specielle interesseområder geologisk set: Palæozoikum samt Kridttiden. Spændende danske ravfund - bl.a. med indesluttede insekter. Større kvartssamling fra hele verden, samt lokale fund af kvarts. Den berømte granat "Nordstjernen" er også at se i den flotte samling.
se mere på: http://www.detsortegeomuseum.dk/

Del dine øjeblikke: