©  Foto:

Fejø Kirke

Fejø Kirke er smukt beliggende ved stranden. Kirken har teglhængt pyramidespir.

Altertavlen er fra 1600-tallet af samme mester som prædikestolen og præsteepitafiet. Gotlandsk kalkstensfont af spidsbuet bægerbladstype. Lille gotisk krucifiks i korbuen. Stolegavle fra 1567 samt degnestol er bevaret.

Sognepræst Bjarne Abildtrup Madsen kan kontaktes på tlf. (+45) 54 71 31 00