©  Foto:

Fiskebæk Skov

I skoven mellem Fiskebæk og Gedsergård findes to områder med fortidsminder.

I den nordlige del af skoven ligger en langdysse, en langhøj, to små høje og to stenrækker af ukendt funktion.

I den sydlige del af skoven ligger en runddysse med kammer, samt tre små høje.

Midt i Fiskebæk Skov ligger nogle mystiske stenrækker, der er 50-80 m. lange. De synes at høre sammen parvis med 4-6 meters afstand mellem rækkerne og dobbelt så stor afstand mellem parrene.
 
En mindre undersøgelse, som Nationalmuseet foretog i 1938, viste, at rækkerne bestod af flere sten end dem, som er synlige over jorden, men nogen forklaring på stenenes tilstedeværelse kunne ikke gives.

Læs mere om de mystiske stenrækker.

Husk reglerne for færdsel i privat skov.