©  Foto:

Frejlev Skov

Frejlev skov med bl.a over 100 høje, 13 dysser og 5 jættestuer, heriblandt Kong Grøns høj.

Frejlev Skov er beliggende langs kysten ud mod Bredningen i Guldborgsund.Landskabet er fladt og lavtliggende, og skråner svagt ud mod kysten. Mod nord – nordøst afgrænses skoven af kysten, mens hovedparten af landskabet rundt om Frejlev Skov er åbent landbrugsland. Dog findes et større skovområde (Roden Skov) syd for Frejlev Skov. De to skove er adskilt af et få hundrede meter bredt stykke landbrugsland.

Læs mere om Frejlev Skov hos Naturfonden