©  Foto:

Fuglereservatet - Bøtø Nor

Fuglereservatet Bøtø Nor er på 110 ha. Det store vådområde er præget af lavvandede søer, græsarealer, siv og krat og er en vigtig rasteplads for fuglene, specielt om efteråret. Men alle årstider kan give spændende oplevelser. 

Fuglenes liv og færden kan iagttages fra to fugletårne. Kikkert kan lejes i feriecentret. Det ene af fugletårnene er anlagt for handicappede og gangbesværede, og der er adgang via en rampe. Der er opstillet tavler med billeder af de fleste fugle som normalt ses i reservatet. 

I Fuglereservatet Bøtø Nor yngler der mange forskellige andearter og blandt vadefuglene kan man se viber, rødben og dobbeltbekkasiner. Fra fugletårnene kan man desuden observere havørne, rørhøge, traner og sjældne fugle som lammegrib, stylteløber, damklire og hvidrygget ryle. 

I Bøtø Plantage er det kun tilladt at færdes på de etablerede veje og stier - til fods eller på cykel fra kl. 6 om morgenen og indtil solnedgang.

Tobaksrygning er ikke tilladt i skoven, da skoven kan være meget brandfarlig i tørre perioder.

Del dine øjeblikke: