©  Foto:

Fuglereservatet - Bøtø Nor

Fuglereservatet Bøtø Nor er et stort vådområde bestående af lavvandede søer, enge og rørskove og er et vigtigt sted for fuglene, særligt om efteråret. Men hele året rundt kan du få spændende oplevelser. 

Fuglenes liv og færden kan iagttages fra to fugletårne. Det ene af fugletårnene er anlagt for handicappede og gangbesværede, og der er adgang via en rampe. Der er opstillet tavler med billeder af de fugle, som du ofte kan opleve i reservatet. 

I Fuglereservatet Bøtø Nor yngler mange forskellige andearter og blandt vadefuglene kan man se viber, rødben og dobbeltbekkasiner. Fra fugletårnene kan man desuden observere havørne, rørhøge, traner og sjældne fugle som lammegrib, stylteløber, damklire og hvidrygget ryle. 

I Bøtø Plantage er det kun tilladt at færdes på de etablerede veje og stier - til fods eller på cykel fra kl. 6 om morgenen og indtil solnedgang.

Tobaksrygning er ikke tilladt i skoven, da skoven kan være meget brandfarlig i tørre perioder.