©  Foto:

Fuglse Kirke

Fuglse kirke var i middelalderen indviet til Sct. Laurentius. Efter en total ombygning i 1595 indviet til Den Hellige Trefoldighed. Efter reformationen hørte kirken under kronen til 1689. Fra da af og til 1835 under Søholt og frem til 1850 under Kærstrup. Selveje 1916.

I sin nuværende skikkelse er kirken en renæssancebygning, bestående af kor og skib med tårn i vest og begravelseskapeller i nord og syd, oprindelig oprettet af herregårdene Søholt og Kærstrup.

Besigtigelse kun efter aftale m. sognepræst eller graver Jørgen Madsen tlf. 54606378.

Sognepræst: Anne-Lene Nielsen Frederickson tlf. 54 60 63 61
Fredag fridag