©  Foto:

Græshave Kirke

Græshave Kirke er opført i munkesten. Sakristiet blev oprindelig bygget 1637 som kapel for slægten Porse.

1979 afsluttedes en større restaurering. Den gamle katekismusaltertavle fra reformationstiden 1581 blev istandsat og anbragt på sin oprindelige plads.

Åbningstider: Når graveren er på kirkegården eller henvendelse til kontaktperson, hvis adresse står i skabet ved siden af kirkedøren.

Sognepræst Henrik Gade Jensen tlf. 54944180 eller graverteam tlf. 54944790.