©  Foto:

Herreds Kirke

Herreds kirke er opført i Valdemartiden.

Over kirkens korbue hænger et sjældent og særpræget træsnit forestillende Gudfader tronende og holdende den korsfæstede frelser mellem sine adskilte knæ.

Vedr. besøg: kontakt menighedsrådsformand/kirkeværge Birthe Vestergaard Kristensen, tlf. 54 92 33 08. Præst Margrethe Elisabeth Horstmann, 54 93 54 00.