site logo

Hesnæs Naturområde

Hesnæs Skov
Hesnæs skov består primært af løvskov med bøg, eg, ahorn og ask. Træerne står helt ud til den stejle klint, hvorfra der er et smukt udsyn over vandet. Fra den nordlige del af Østerskovens klint er der udsigt til Møn.

Kysten byder på pynter, sten og revler med attraktive muligheder for lystfiskeri. Forår og efterår er der mulighed for ørred, og i forsommeren er der hornfisk.

Der er mulighed for badning ved sandstranden syd for Hesnæs.

Plante- og dyreliv
I skovene findes små enge og moser. En af de største ferske enge ligger lige syd for Hesnæs, beskyttet af en lille dæmning. Skovene har et spændende planteliv, og rummer fem arter orkidéer, bl.a. den usædvanlige rederod. Om foråret blomstrer der både hvide, gule og blå anemoner, hvoraf de to sidste er ret sjældne.

I skovene lever hermelin, brud og mår, samt rådyr og dådyr. Den stor skallesluger yngler i redekasser, og pirol yngler i skoven. Skove, enge og moser og rummer et rigt insektliv. Østerskoven er velegnet til udflugter med madpakke og er kendt for sin svamperigdom bl.a. mange arter af rørhat fra sidst i juli til frosten sætter ind.

Fortidsminder og stier
Vigtigste fortidsminder er den 30 m lange og 12 m brede langdysse Ørnehøj lige nord for Hesnæs, der indeholder en 8 m lang jættestue, samt en skanse et par km nord for Hestehovedet. Den blev opført i 1808 som værn mod englænderne. Skovene indeholder ca. 400 gravhøje. Stisystemet er af varieret kvalitet. Hovedskovvejene er gode, men flere af de mindre stier, bl.a. kyststien, er ufremkommelige for gang­besværede.