©  Foto:

Horslunde Kirke

Horslunde Kirke har undergået store forandringer gennem årene, - sidst i 1958. Kirken er indviet til Sct. Hans.

Altertavlen er af egetræ sam- men med prædikestolen 1594, skænket af præst Otto Christensen.

Statsminister Christian Ditlev Frederik Reventlow er begravet på kirkegården.

Adgang til kirken: Graveren træffes normalt daglig på kirkegården. Ledende graver: Henrik Gustafsen, (+45) 20 90 82 59.