©  Foto:

Kano/kajaktur: Falster rundt - Etape 3, ca. 20 km

Vidste du, at du kan se denne rute og mange flere naturoplevelser i app’en ”Naturlandet”. App’en kan hentes i App Store eller Google Play. Al information er tilgængeligt på dansk, engelsk og tysk – App’en er GRATIS

ETAPE 3. STUBBEKØBING – HESNÆS – SADDELMAGERRENDEN

Startsted:

Stubbekøbing Roklub Vestergade 32 C, 4850 Stubbekøbing.

Særlige forhold:

Vær opmærksom på kraftig strøm i Grønsund og på skibs- og færgefarten i Stubbekøbing.

Faciliteter

Primitiv spejderlejrplads, intet toilet. Reserveres hos Det Classenske Fideicommis, tlf. +45 54 44 70 29.

Turbeskrivelser/oplevelser:

Fra Stubbekøbing sejles forbi lystbådehavnen og sommerhusområdet ved Ore Strand. Mod nord ses dæmning til Møn. Her findes det gamle færgeoverfartssted over Grønsund, som blev drevet af Marie Grubbe i starten af 1700 tallet. Efter at have rundet pynten, kommer man ud i Østersøen med et af de flotteste kik på turen. Her rejser landet sig og oppe på bakken ligger den tidligere Næsgård landbrugsskole, hvor prins Joachim tog sin landbrugsuddannelse. I dag er det en veldrevet efterskole med bl.a. friluftsliv på programmet. Længere mod syd passeres Østersøskoven med høje lerskrænter og dybe kløfter. Hvert år tager havet en bid af skrænterne og ofte bliver stranden fyldt med de store stovte bøgetræer. Man passerer Abbelvig feriekoloni, Skansen, og det østligste punkt, Hestehoved med fyret, der dog ikke længere er bemandet. Idylliske Hesnæs er kendt for sine huse beklædt med strå på tag og vægge som isolering mod østenvinden samt lystbådehavnen. Lidt syd for Hesnæs ligger Pomle Nakke med Traktørstedet Pomle Nakke. Overnatning kan ske på primitive spejderlejrplads i skoven ved Sadelmagerranden – syd for Pomle Nakke. Den kan være lidt svær at finde, hvis man ikke er en kortnørd.