©  Foto:

Kappel Kirke

Kappel Kirke er opført som kapel i tilknytning til en helbredsgivende helligtrefoldighedskilde i 1464. Kapellet blev beordret nedbrudt i 1570, men ordren blev aldrig fulgt.

Kirken blev sognekirke i 1685. Altertavlen er fra 1860 med et maleri af Jørgen Roed.

Prædikestol fra 1627.

Adgang til kirken ved henvendelse til sognepræsten tlf. (+45) 54 94 80 19.