©  Foto:

Kappel Stubmølle

Stubmøllerne er den ældste type vindmøller. Der er i Danmark kun bevaret 18 stubmøller, og heraf er en del anbragt på museum.

Kappel Stubmølle står på sin oprindelige plads, hvor den har stået hele tiden i næsten 300 år. Den blev bygningsfredet i 1959.

Kappel Stubmølle er bygget ca. 1730. En senere møller, Hans Christian Hertz, udvidede og moderniserede stubmøllen i 1844. Der blev blandt andet monteret en skallekværn udover den gamle hovedkværn. Møllen var i drift i ca. 200 år indtil 1935.

I 1936 blev den overtaget af en selvejende institution "Kappel Stubmølle og Helligtrefoldighedskilde" ved sparekassedirektør A. R. Paulsen og konsul G. Wiingaard, som stod for en restaurering i 1956.
I 1983 blev møllen overtaget af landsforeningen " Danske Møllers Venner". Møllen blev delvist restaureret i 1988-89, hvor møllehuset, foden og vingerne blev sat i stand.
I 2003 overgik møllen igen til lokale hænder, idet den blev overtaget af Kappel Stubmøllelaug. Møllen blev færdigrestaureret i 2003-2004 af møllebygger Jens Jørgensen. Det er nu muligt at male mel på møllen. En del af tømmeret i møllen er blevet udskiftet i årenes løb, men noget af det oprindelige er bevaret, herunder den kraftige stub af egetræ, som bærer møllen, og som møllen kan drejes rundt om.

Møllen er rødmalet (svenskrød) og har stråtag. Når møllen skal køre, påmonteres vindbrætter og kludesejl på vingerne. Møllen drejes op i vinden ved hjælp af en krøjevogn (et spil), der fastgøres på pæle rundt om møllen. På stubmøllen er det hele møllekroppen, der drejes rundt om stubben.

Der er god plads uden om møllen, og i sommerhalvåret er der anbragt 5-6 borde, hvor man kan slå sig ned med medbragt proviant.

Der er parkeringsplads for personbiler ved møllen og for busser meget tæt på.

Møllen er normalt aflåst, men kan åbnes efter nærmere aftale (Post@kappelstubml.dk).

Møllelauget plejer at deltage i Dansk Mølledag, som afholdes tredje søndag i juni. I sommerperioden er møllen åben hver tirsdag kl. 14-17. Der er 1-2 personer fra møllelauget til stede, som kan fortælle om møllen. Hvis vejret gør det muligt, vil der blive sat sejl på vingerne, og møllen vil køre 

Der er gratis adgang til møllen, men gaver modtages gerne.

Adgangen til møllen er vanskelig. Man kan kun komme op i møllen ad "svansen", så adgangsforholdene er ikke handicapvenlige.

Tæt ved møllen har der været en helligkilde: "Helligtrefoldigheds Kilde". Kilden er nu tilkastet, men den gamle brønd til møllerhuset er blevet frilagt. Møllelauget har fået trykt en pjece om kildens historie.

Parkeringsplads til busser tæt ved.

Del dine øjeblikke: