©  Foto:

Kettinge Mølle

Den store mølle i Kettinge vidner om at Lolland er Danmarks spisekammer. Her er blevet kværnet frisk moden korn, der senere blev udskibet fra Bandholm havn til store dele af Europa. 

Kettinge Mølle er en af de mange hollandske møller, hvor det er hætten i toppen der drejer efter vejr og vind. Møllen er bygget i 1891 og var så stor og moderne på det tidspunkt, at der kunne køre en vogn under. Herfra kunne kornsækkene hejses op, så kornet ikke længere skulle bæres op på ryggen af mølleren.

Inde i møllen stod der to kværne og en sigte, og de støre møllevinger med en diameter på næsten 20 meter kværnede korn ved ren vindkraft indtil 1924. Her kom der en ny møller til, der fik installeret en elektrisk motor der kunne kværne korn på vindstille dage. I blæsevejr var alt dog som det plejede, og vinden trak møllevingerne.

I dag er det Kettinge Møllelaug, der driver og vedligeholder møllen. De har blandt andet sørget for at møllen er vedligeholdt, restaureret og at den fik nye møllevinger i 2011. 

Møllen er kun åbent én dag om året, på den nationale mølledag, der ligger den 3. søndag i juni. Det kan dog aftales at besøge møllen indvendigt på andre dage ved at kontakte møllelauget.