Kragenæs Marina Strand

Der bades fra flydebadebro med trappe fra Nordkysten ved Kragenæs Færgehavn. Havbunden er fin sandbund uden sten og der er lavvandet ved badestedet, hvilket gør det børnevenligt.
Svøm ud til badeplatform med trappe, hvor vandet er dybere. Flydebroen har indbygget hyttefad, så tag fiskenettet med og se om du kan finde liv i strandkanten. Ved badestedet er også Beach Volley og boldbane.
Strækningen, der bades indenfor er 100 m lang. Det er muligt at isætte kajak eller vindsurfer fra flydebroen.

Borde/Bænkesæt og Cafe, Ishus og købmand ved strandparken.

Der køres til badestedet ad Kragenæsvej og til venstre efter købmanden. Her er parkeringsmulighed på det grønne areal.