©  Foto:

Kystfiskeri - Albuen

Sæson:
Havørred, fladfisk og torsk fra efteråret til hen i det tidlige forår. Den alleryderste del - sandtungen - på Albuen er lukket for adgang i fuglenes yngletid 15. marts-15. juli. I resten af området bør man ligeledes færdes med omtanke for ynglefuglene.

Fiskestræk:
Der kan fiskes helt ud til spidsen, en strækning på ca. 7 km. På indersiden af Albuen er der mere lavvandet og der fiskes ud over ålegræs. Denne plads kan være fin i det tidlige forår og efterår. Waders er nødvendige.

Vejrforhold:
Bølgerne rejser sig hurtigt ved pålandsvind så vandet bliver uklart.

Vigtigt:
Albuen er en meget vigtig yngle lokalitet for mange fugle. Det er derfor vigtigt at man i yngletiden færdes med omtanke og undgår at bevæge sig ind i ynglekolonierne.