©  Foto:

Kystfiskeri - Femø, Fejø og Askø

Sæson: Havørred forår og efterår. Hornfisk fra midten af maj og en måned frem. Multe i sensommeren. Ål sommer-efterår.

Fiskeart: Havørred, hornfisk, ål og multe.

Fiskestræk: Generelt i ålegræsbælter tæt på land og på pladser med dybere vand nær kyster er der gode muligheder. Der er mange ukendte fiskepladser på øerne, som vil være et besøg værd.

Tag hensyn til øernes rige fugleliv når du færdes langs strandene. Waders vil mange steder være en fordel.

Vejrforhold: Pga. øernes ringe størrelse er det altid hurtigt at finde en plads med de rigtige vindforhold.