©  Foto:

Kystfiskeri - Grønsund (Gammel Færgebro ved Næs)

Sæson: Bedst forår, sommer og efterår, når det gælder havørred. Chancerne er bedst for havørred når der fiskes på det lave vand på begge sider af broen. Om sommeren er der undertiden chancer for regnbueørreder. De opholder sig øst for molen, hvor de bedst fiskes med fluegrej, eller med bombarda og flue. Torsk og fladfisk det meste af året. Om sommeren er der chancer for aborre der kan fiskes fra molen. Bedst er regnorm fisket på et let fladfiske takel.

Fiskeart: Havørred, regnbueørred, hornfisk, aborre, torsk og fladfisk.

Fiskestræk: Der kan fiskes fra broen og østover. Ved broen kastes der ud til ca. 20 meters dybde. Der kan være en kraftig strøm, som gør denne plads umulig at affiske effektivt. Ikke mindst på grund af løsreven ålegræs. Der fiskes helt hen og rundt om pynten.

Tips: Både fra molen og fra land er der dybt vand ind under land, så dette er en plads der kan fiskes uden waders.

Vejrforhold: Kraftigere pålandsvind forringer fiskeriet. Erfaringen viser, at ørrederne er nemmest at fange, når strømmen løber østover - samtidig med højvande.