©  Foto:

Kystfiskeri - Halskov Vænge

Sæson:
Havørred bedst forår, efterår og milde vintre. Hornfisk i maj-juni.

Fiskeart:
Havørred og hornfisk.

Fiskestræk:
Der kan fiskes 1 km til begge sider fra den lille parkeringsplads. Mod nord er der et langt og forholdsvis dybt badekar, hvor der i milde vintre samt tidligt forår er chance for nogle flotte havørreder. 70 - 80 meter uden for badekarret ligger en lang sand- og stenrevle, som man kan komme ud til i lavvande. Herfra kan der spinnefiskes udad over dybt vand, eller fluefiskes indad i badekarret. En god havørredplads i det tidlige forår.

Syd for parkerings pladsen er der fin blandet bund, med sten, sand og tang. Her kan fiskene gå tæt under land.

Vejrforhold:
Pladsen tåler ikke megen pålandsvind før end vandet bliver uklart, og der kommer store dønninger. Der skal gå et par dage efter et sådant vejr, inden der kan fiskes igen.