©  Foto:

Kystfiskeri - Hyllekrog v/Store Brunddrag

Sæson:
Ingen adgang til Hyllekrog 1/3 til 15/7 grundet fuglenes yngletid.

Fiskeart:
Havørred, fladfisk og torsk.

Fiskestræk:
Der fiskes udelukkende på ydersiden af tangen helt ud forbi fyret (topplads). Vandet er relativt dybt ind under land.

Tips:
Når det gælder torsk og fladfisk, brug bundrig med sandorm eller børsteorm.
Brug bundrig og sandorm, når det gælder fladfisk og torsk, eller langtkastende pirke og blink til torskene. 

Waders; Er en fordel under fiskeriet.

Vejrforhold:
Pålandsvind kan umuliggøre fiskeriet