©  Foto:

Kystfiskeri - Kong Frederik IVs bro

Sæson:
Sommer og efterår mulighed for medefiskeri efter aborre, ål, skrubbe, desuden er der chance for havørred. Aborre og ørred står ofte i strømlæ bag bropillerne. August-september er den absolutte topsæson til store brakvandsaborrer.

Fiskeart:
Aborre, ål, skrubbe, havørred.

Fiskestræk:
Der er en del strøm, nord - eller sydgående, hvilket er godt til såvel aborre - som ørredfiskeri. Fiskeriet kan dog generes af drivende tang.

Tips:
En rigtig god agn til aborrerne er en levende reje kroget med en enkeltkrog i andet led fra halen. Rejen kan fiskes både med flåd og bundrig. Det er ikke nødvendigt med waders.

Vejrforhold:
Vind på langs af sundet og kraftig strøm kan vanskeliggøre fiskeriet.