©  Foto:

Kystfiskeri - Kroghage

Sæson:
Forår, sommer og efterår bedst til havørred. Aborre sommer og efterår, hornfisk i maj-juni.

Fiskeart:
Havørred, hornfisk, aborre, fladfisk.

Fiskestræk:
Parkér ved lystbådehavnen. På denne strækning skærer sejlrenden sig næsten helt ind under land, så man kaster ud over 5-6 m vand. Strømmen på pynten er ofte kraftig, hvilket kan være generende for fiskeriet. Samtidig kan der sagtens være et udmærket fiskeri på begge sider af pynten. Advarsel mod brug af waders.

Tips:
Lige på nordsiden af lystbådehavnen bliver der hvert år fanget mange store havørreder, samt enkelte laks (maj-september) af erhvervsfiskerne. Der kan fiskes efter havørreder nordpå til Skelby strand.
Skal du fiske efter torsk og fladfisk, så prøv bundmeding med sandorm, når der ikke er for megen strøm på pynten.